Det er en tilfeldighet at dagens evangelium leses nå, midt i ferietiden. Men det egner seg veldig bra for denne årstiden, synes jeg.  Jesus sier til apostlene: «Kom med til et ensomt sted, hvor vi kan vær alene og hvile litt».  Dette er på en måte et nytt kall til disiplene.  Ikke et kall til å arbeide i Herrens vingård, men til å hvile og hente seg inn, en slags ferie sammen med ham. De skal ikke følge Jesus bare i aktivitetene, men også i hvilen.

Disse ordene sier Jesus til oss også i dag.  Vi trenger pustepauser, stunder med stillhet og ro, der vi er alene med Gud. Hver dag kaller han oss til en stille bønnestund, og hver søndag kaller han oss til en hviledag som samtidig er hans dag.  Av og til kaller han oss også til en lengre tid der vi er alene med ham.  Vi skal trekke oss tilbake fra våre hverdagssysler.  Ikke bare for å få nye krefter, men også for at vi skal kunne se på vår hverdag med nye øyne.

De aller fleste av dere ville huske vår medbror, pater Arnfinn Haram som døde for seks år siden. En gang sa han i en preken at vi var blitt en slags   Mumle Gåsegg- kultur.  Etter messen måtte jeg spørre ham hva Mumle Gåsegg var for noe!  Han forklarte at det var en norsk eventyrfigur.  Mumle var født fra et gåseegg og mumlet hele tiden om mat fordi han hadde en voldsom matlyst.  Pater Arnfinns poeng var at vi har en trang til å sluke alt vi kommer over, ikke bare føde, men underholdning, teknologi, osv.

Selvfølgelig skal vi være takknemlige for de mange fantastiske ting som kan utføres i dag ved hjelp av ny teknologi. Likevel skal vi ikke glemme at helt siden våre forfedre oppfant hjulet, har det vært sånn at alle nye oppfinnelser har hatt både positive og negative sider.

Nylig leste jeg en bok med den talende tittelen: The hacking of the American mind.  Forfatteren beskriver hvordan sterke, internasjonale markedskrefter, særlig i de siste tiårene, har lært seg å utnytte hjernens kjemiske mekanismer.  De driver oss til å søke mer. Men jo mer nytelse og underholdning vi søker, jo mindre vil vi faktisk være i stand til å føle den samme nytelsen.  Jo lenger vi oppholder oss i denne karusellen, desto vanskeligere er det å oppnå ro i kropp og sjel.

Det er derfor at dagens evangelium kan være veldig aktuelt for oss. Det Jesus foreslår er en slags ferieterapi. Har du lagt merke til at det første han legger vekt på er ensomheten. «Kom med til et ensomt sted, hvor vi kan være alene» sier han til apostlene.  Ensomheten tjener til å komme til ro.  Den skal gi rom for meditasjon og for åndelig styrking.

I stillheten med Gud møter vi på nytt de viktige spørsmålene: Hva er meningen med livet mitt? Hvor skal jeg hen? Går jeg på den veien Gud vil at jeg skal gå? I stillheten med Gud får vi en avstand til det som ellers kanskje oppsluker oss helt.  Vi kan lettere se alt i sitt rette perspektiv.  Det finnes en grunninnsikt som bare kan vokse frem i stillheten med Gud.  Hvis vi regelmessig følger Jesus til ensomhet og hvile, kommer denne grunninnsikten til å bære oss i alle situasjoner i livet.

Da gjenstår det bare for meg å ønske dere en rolig og god sommer – sammen med Gud.