17. SØNDAG, ÅR A, 2017

 

Brødre og søstre,
dagens lille evangelium denne sommer-søndagen, høres mest ut som vakker poesi, når det forteller oss at Guds rike kan lignes med en kostbar perle. Derfor drister vi oss til å gå ennå litt lenger, og knytte Jesu ord om perlen til en profetisk liten blomst i skaperverket, nemlig Margeritten. Den er oppkalt etter perlen, som heter ”Margaritis” på gresk. På den vakre lille blomsten står hvite kronblader i en krans omkring de gyllne støvdragerne i midten, som danner en gullperle; -selve symbolet på kongelig verdighet! De hvite kronbladene symboliserer alle Guds hellige, i sine hvite dåps-kjortler, i ring rundt Guds gyllne trone. På sin yndige måte viser den beskjedne lille blomsten at Gud allerede på forhånd satte et profetisk tegn for oss i skaperverket, før han sendte Sønnen for å forkynne Gudsriket på Jorden.

Men evangeliet forkynner også at Guds rike er som en skatt skjult i åkeren. Og at den som finner skatten selger alt han eier for å få tak i den. Akkurat på samme måte som en perle-handler vil investere alt han har i den ene, kostelige perlen. Det Jesus vil si oss med begge disse lignelsene, er at Guds rike ikke ligger åpent i dagen, og derfor heller ikke alltid er like lett for oss å oppdage. Først må det ettersøkes, og letes etter, men til gjengjeld, når det omsider blir funnet, fyller det den heldige finneren med en så usigelig stor glede, at han, -akkurat som vi nettopp hørte: ”Av glede går bort og selger alt han eier”

Da Jesus fikk et direkte spørsmål om hva Gudsriket egentlig er, var svaret hans litt unnvikende. ”Guds rike er ikke slik at dere kan si: Se, der er det!” sa han. ”Nei, Guds rike er iblant dere!” – som også betyr; ”Guds rike er inne i dere!” For i og med at Guds rike ikke umiddelbart er synlig, er det ikke et slikt rike vi vanligvis mener når vi snakker et rike. Et land, eller et geografisk område. Nei, det Jesus egentlig mener med ”Guds rike” det er; ”Guds styre”. Stedet der bare Gud råder over alle ting, slik at hans vilje kan skje!

Derfor er det like vanskelig å finne Guds rike, som det er å oppdage en skjult skatt, eller en vidunderlig vakker perle i en musling. Men alle blir gitt mulighet til å oppdage hva som er Guds vilje, og først når vi kjenner den, kan vi oppleve den uforklarlige gleden det er å la seg styre av Gud. Men i og med at Guds styre ikke dreier seg om verken et landområde, gods eller eiendom, er ikke hans styre umiddelbart tilgjengelig for sansene våre! Gud råder nemlig i hjertene, men bare i de hjerter som av egen fri vilje gir seg inn under hans styre, kan hans skjulte rike åpenbares, finnes og oppleves.

Ingen av våre menneskelige maktsymboler gjelder i Guds rike. Ingen fysisk makt, ingen innflytelse, ingen prestisje og ingen rikdom. Altså heller ingen rangordning. I Guds rike er det tvert imot de små som er store, og de fattige som er rike. Og de som lider nød blir kalt salige. Derfor skapte ikke Gud en storslagen rose, eller en overdådig orkidé som profetisk tegn på sitt rike, men den lille og unnselige Margeritten.

Menneskets ulydighet mot Guds styre ble årsaken til all vår elendighet. Til hat, misunnelse og død. Derfor ble Gud et menneske, for at menneskeheten gjennom ham skulle underkaste seg Guds styre. Skaper-Ordets fullkomne lydighet var ikke noen passiv lydighet. Sønnen var ikke et viljeløst redskap i Faderens hånd. Nei, som fullt og helt menneske hadde han sin egen frie vilje, men med så stor kjærlighet elsket han Faderen, at han underkastet seg både lidelse og død for at Guds vilje skulle råde. ”Ikke min vilje skje”, sa han, ”men din.”

Da Jesus startet sin forkynnelse med å si; ”Vend om, for Guds rike er kommet nær”, var Guds rike allerede, og bokstavelig talt, kommet så nær det bare kunne. Ordet var blitt kjød, det satt til bords med oss, og vandret rundt midt i blant oss. Og fordi Faderens vilje i alle ting også er Sønnens vilje, -ikke pålagt og ikke av tvang, bare av kjærlighet, er det Jesus Kristus selv som er Guds rike. Det er gjennom ham Faderen styrer og regjerer.

Han lærte så disiplene den samme bønnen som han selv både bad og oppfylte, hvor det heter; ”skje din vilje, som i himmelen, – så og på jorden”, for den som finner Guds rike som en skjult skatt, eller som en kostelig perle, fylles av en så stor og overveldende glede over den skjønnhet Guds rike åpenbarer, fordi det; midt i all skjønnheten, samtidig åpenbares for ham at det han har funnet, er kjærlighetens, fredens og forsoningens rike! Dermed kan menneskets aller dypeste lengsler helt fra skapelsen imøtekommes og oppfylles! Det er derfor gleden blir så ubegripelig stor.

Med det samme Guds rike ikke lenger er skjult for oss, brødre og søstre, men fremstår i all sin prakt og glans, forvandles vi alle sammen til de hvite kronbladene på den lille Margeritten. Og iført våre hvite dåpsklær podes vi sammen, inn i den guddommelige gull-perlen. Vi har jo tross alt etter evne søkt å leve etter Guds vilje, og i pakt med hans rike, – alt etter den nåde Faderen ustanselig gir oss av sin uendelige godhet. For hans er riket, makten og æren, fra evighet til evighet.

Amen