Metamorfosen


”Gud ble menneske, for at mennesket skal bli Gud», sa den hellige Irineus, en av Kirkens største og tidligste teologer. Og faktisk er det dette som er det viktigste budskapet i denne søndagens evangelium.

Man kunne nesten kalle Evangeliene for teologiske billedbøker. For de er ikke først og fremst opptatt av å fortelle hva Jesus nøyaktig og kronologisk foretok seg dag for dag, slik som historiske biografier flest. Nei, de er opptatt av å formidle de viktigste hendelsene og de vesentligste teologiske poengenes billedlige fortellinger, så vi lettere skal kunne begripe hva Gud, ved Jesus Kristus, ønsker å formidle oss!

Dette betyr ikke at fortellingene de bringer ikke er sanne eller ikke har hendt, det betyr at de som har skrevet dem ned først og fremst ønsker å gi oss innsikt i det teologiske budskapet, mer enn i de historiske hendelsene. Derfor må også evangeliene leses på en annen måte enn andre bøker. Vi må lese dem på evangelistenes egne premisser, for først da vi kan stille slike spørsmål som kan gi oss oppklarende svar.

Forklarelsen på Berget, som dagens Evangeliefortelling kalles, kan på mange måter sies å være; Kristendommens budskap i et nøtteskall. Denne hendelsen bekrefter nemlig at Jesus er Guds sønn, og at han er den lovede Messias, samtidig som Moses’ og Elias’ skikkelser bekrefter at Jesus er oppfyllelsen av både loven og profetene.

Det som skjer med Jesus foran de tre utvalgte disiplenes øyne, kalles enten ”metamorfose” som er det greske ordet, ”transfigurasjon”, som er det latinske ordet, eller ”forvandling” eller ”forklarelse” på norsk. Og som vi nettopp hørte, gjennomgikk Jesu skikkelse en forvandling!

Og hvor i Evangeliet hører vi ellers om at Jesus ble forvandlet? Jo, det er i beretningen om hans oppstandelse fra de døde. Maria Magdalena kom til den åpne graven påskemorgen, men kunne ikke gjenkjenne Jesus der han satt og ventet på henne. Hun trodde det var gartneren som satt der. Noen dager senere, da Jesus dukket opp og slo følge med to av disiplene på vei til Emmaus, kjente heller ikke de Jesus igjen, før han brøt brødet og uttalte innstiftelses-ordene senere på kvelden!

Ved forklarelsen på berget viste Jesus seg i sin guddommelige glans for første gang. Og de tre disiplene som var sammen med ham, var de samme som senere var sammen med ham i Getsemane skjærtorsdag da han ble arrestert og ført til sin henrettelse. Derfor er hendelsen på berget en foregripelse av oppstandelsen. Jesus var ikke lenger den samme der oppe på berget, og han var heller ikke den samme etter sin oppstandelse, men var blitt forvandlet!

. Apostelen Paulus sier at også vi skal forvandles.”Vi skal ikke dø”, sier han i 1. Korinterbev, ” vi skal forvandles på et øyeblikk, når det lyder støt i den siste basun”!

For det var Jesu’ menneskelighet som ble forvandlet, slik at han skulle kunne beholde den der hvor han ble opphøyet, nemlig til Faderens side i Guds herlighet. Og også vi skal forvandles på Herrens dag for at vi skal bli Gud lik! Da skal den samme Guds Ånds kraft som reiste Jesus opp fra de døde, også reise oss opp fra gravens dyp. Og vi skal få beholde vår menneskelighet, vår forvandlede menneskelighet, fordi forvandling skal gjøre oss til guder. Vi kan nemlig bli Gud lik, og se ham som han er takket være den gaven Jesus Kristus har gjort rede for oss ved sin oppstandelse. For den gaven er Guds uendelige kjærlighet!