Den stille uke og påske i Sankt Dominikus kirke

09. – 17. april, 2017

 Alle, er velkomne til dominikanerne og St. Dominikus kirke, Oslo

Palmesøndag
kl. 09.00 Messe
kl. 11.00: Palmevielse, prosesjon og høymesse

Mandag, tirsdag og onsdag
kl. 18.30 Messe

Skjærtorsdag
kl. 09.00: Tenebrae – morgensang*
kl. 18.30 : Høymesse til minne om innstiftelsen av Herrens nattverd, Sakraments-tilbedelse
kl. 21.30: Lesning av Herrens avskjedstale

Langfredag
kl. 09.00: Tenebrae – morgensang*
kl. 17.00: Langfredags gudstjeneste

Påskeaften
kl. 09.00: Tenebrae – morgensang*
kl. 22.00: Påskevigilie, midnattsmesse

Første Påskedag
kl. 11.00: Høymesse (ingen tidlig messe)

Annen Påskedag
kl. 11.00: Messe (ingen tidlig messe)

 

*TENEBRAE – GRÅLYSNING – MORGENSANG

Kl. 09.00, i de tre hellige dagene Skjærtorsdag, Langfredag og Påskeaften
synges tidebønnene matutin og laudes med særlig høytid. De omfatter Davids salmer og lesninger fra Skriften og kirkefedrene. Søstrene fra Katarinahjemmet synger og leser sammen med brødrene i St. Dominikus Kirke. Legfolket får tekstene og synger med. De som har «oppdaget» tenebrae, får beriket sin feiring av påsken ved denne fordypelsen, og gjør hva de kan for å delta. Velkommen!