Dominikanerne, forsvarere og forkynnere av Menneskerettighetene

 
Salamanca Erklæringen, 2016
I anledning 800 årsjubileet, har 200 dominikanske brødre, søstre, legfolk, prester og ungdommer deltatt på konferansen i Salamanca, og reflektert over hvordan vi i felleskap kan ivareta og fremme Menneskerettighetene.

Fra tanke, ord, til handling
Det er nå arbeidet begynner for hver og en av oss med å konkretisere de overordnede punktene til praktiske, konkrete handlinger i hverdagen. Les mer…

Bakgrunn for Salamanca Erklæringen. Les mer…
 

“As we embark on this new stage of our history, we ask forgiveness for our many omissions, attitudes and actions against human rights, that have prevented the Good News being spread. We rely on the grace of God and the outpouring of the Holy Spirit so that, inspired only by the compassion of Jesus, we may become messengers of Truth and our preaching may bring hope to the millions of victims of violations of human rights and of the Earth that are crying out for Good News and for a new future.”

Salamanca, Spain, 2016