HELLIGDAG 1. APRIL

Foredrag, arrangementer og spesielle begivenheter. Søndag 1. april. År B.

I forbindelse med høymessen, søndager, er informasjonsarket Helligdag tilgjengelig for alle i St. Dominikus kirke. Dette er nettutgaven.

 

MESSETIDER 2018

Les mer…
 

MARIAFORENINGEN MØTES I ST. OLAV

Tirsdag 3. april kl. 18.00
 

KONTAKTKLUBBEN I ST. HALLVARD

Onsdag 4. april, messe kl. 11.00 etterfulgt av samvær.
 

HØYTIDEN FOR HERRENS BEBUDELSE eller MARIA BUDSKAPSDAG

Mandag 9. april kl. 18.30. Høytiden ble flyttet fra den riktige dag, som var palmesøndag.
 

REQUIEMMESSE FOR PATER THOMAS PATFOORT

Fredag 13. april kl. 18.30 i St. Dominikus kirke, Neuberggaten 15. Pater Thomas Patfoort OP, var i St. Dominikus kloster i perioden 1952-1972. Han døde søndag 18. mars, og begravelsen fant sted i Faubourg Saint-Honoré, Paris, fredag 23. mars. Pater Patfoort ville fylt 100 år 13. april. Les mer…
 

PILEGRIMSRESIE TIL ROMA

Påmelding innen 20. april til pilegrimsreise med St. Hallvard Menighet 15.-18. oktober, pilegrimsprest p. Carlo. Kr. 7 800.-
 

PRESTEVIELSE I ST. OLAV DOMKIRKE

Lørdag 21. april kl. 12.00. Diakon Paul Opatah vies til prest. Han feirer sin «første messe» samme sted, søndag 22. april kl. 11.00.
 

BISKOP BERNT TALER I ST. DOMINIKUS

Mandag 23. april kl. 19.30. Mer informasjon kommer.
 

FR. ELLERT DAHLS NYE BOK

Søndag 29. april kl. 12.30 lanseres boken “Levende treet – vår trosarv gjennom tidene”, i St. Dominikus foredragssal. Les mer…
 

ST. DOMINIKUS KLOSTERS VENNER

Onsdag 2. mai, årsmøte.
 

BRØDRENES JUBILEUMSFEST

Torsdag 24. mai, i inneværende år feirer fire av brødrene i St. Dominikus kloster til sammen 300 år! Les mer…
 

MILITÆRVALFART TIL LOURDES

14-24 mai, for vernepliktige. Pris. kr. 6000.- med mulighet for støtte. Brosjyre kommer. Påmelding: tiny.cc/lourdes
 

NORGES ELDRE KATOLIKKERS SOMMERLEIR 2018

21-24 juli på Mariaholm. Leirprest pater Rory Mulligan. Foredrag ved Biskop Bernt og pater Arne Marco Kirsebom. Pris: NOK 2000.- Påmelding innen 1. juli. Les mer…
 

RETRETT PÅ IONA MED FR. HAAVAR SIMON, O.P.

Fredag 24. aug -søndag 1. sep. Kr. 9.500.- for enkeltrom, kr. 7.500.- dele rom. Les mer…
For informasjon og påmelding haavar.simon@gmail.com


VIPPS
St. Dominikus Kirke og Kloster VIPPS-NUMMER: 21991

DOMINIKANERNE
Neuberggaten 15, 0367 Oslo.
Tel. 23 27 68 68 (Mandag til fredag kl. 10.00-13.00).
Les mer på www.klosternytt.no eller http://stdominikus.katolsk.no

ORDINÆRE MESSE OG TIDEBØNNER:
Mandag – fredag: kl. 18.30: Messe fulgt av vesper
Lørdag kl. 18.00: Messe, fulgt av vesper.
Søndag: kl. 09.00: Messe, kl. 11.00: Høymesse. Kirkekaffe etter høymessen.

Skriftemål i kirken lørdag kl. 17.00-17.30, eller etter avtale.

LINKER:
Katarinahjemmet: katarinahjemmet.katolsk.no
Dominikanerne i Norden: opdacia.org