HELLIGDAG 07. JANUAR

Foredrag, arrangementer og spesielle begivenheter. År B.

I forbindelse med høymessen, søndager, er informasjonsarket Helligdag tilgjengelig for alle i St. Dominikus kirke. Dette er nettutgaven.

 

SANKT DOMINIKUS KLOSTER FORNYER GJESTFRIHETEN

2015: Kirken ble fornyet. Takk for alle gaver!
2018: Fornyelse av foredragssal og te-kjøkken.
Støtt oss:
VIPPS 21991 merk «Tekjøkken».
Giro 1602.05.07148
Les mer…
 

MESSETIDER 2018

Les mer…
 

IKKE BRODDER!

Sankt Dominikus kirke har tregulv, som ikke tåler at man går med brodder. “Enklere liv” på Bogstadveien selger kalosjer, som trekkes over sko med brodder. Takk for hensyn!
 

KARDINAL ANDERS ARBORELIUS PRESIDERER MESSE

Søndag 7. januar kl. 11.00 i St. Olav Domkirke.
 

BØNN FOR OSLO

Onsdag 10. jan kl. 19.00, Tverrkirkelig feiring i St. Olavs gate 23 til søndag 14. jan. Høymesse i Oslo Lutherske Domkirke 14. januar kl. 11.00.
 

JULEFEST I ST. HALLVARD

Fredag 12. januar, Påmelding innen 8. Januar på tlf: 23 30 32 00. Pris.: kr. 250.- Ta gjerne med en gevinst til utlodningen.
 

KUNSTFOREDRAG V/ P. ELLERT DAHL

Tirsdag 16. januar: Peter Paul Rubens
Tirsdag 06. februar: Anthonis van Dyjk
Tirsdag 20. februar: Frans Hals og Jan de Braij.
I dominikanernes foredragssal kl. 19.30. fri adgang, ingen påmelding. Les mer…
 

FILMKLUBB

Fredag 19. januar
Fredag 23. februar og
Fredag 16. mars
Kl. 19.30. I dominikanerne foredragssal. Opplysninger om program kommer senere. Arr. fr. Haavar Simon. Sakramentstilbedelse i kirken fra kl. 17.00 disse dagene. Les mer…
 

SUPPE OG VENNSKAP

Tirsdag 23. januar deles det ut mat på gaten i Oslo. Les mer…
 

HL-SENTERET

Lørdag 27. januar markeres Holocaust-dagen på Akershus-kaien. Arrangementet begynner kl. 18.00 på grunn av sabbaten.
Søndag 11. februar: Foredrag om rapporten: Holdninger til jøder og muslimer i Norge i 2017. Les mer…
 

MESSEN MED BØNN FOR KALL

Fredag 2. februar kl. 18.00, Høytiden for Herrens fremstilling i Tempelet, Dagen for det Gudviede liv, i St. Olav kirke.
 

EDITH STEIN

Onsdag 7. februar ved Dagfinn Føllesdal, kl. 19.30 i foredragssalen.
(Arr.: Venneforeningen).
 

FASTERETRETT

Lørdag 3. mars, i St. Dominikus, ved fr. Haavar Simon Nilsen. Mer informasjon kommer.
 

MILITÆRVALFART TIL LOURDES

14.-24. mai, for vernepliktige. Pris. kr. 6000.- med mulighet for støtte. Brosjyre kommer. Påmelding: tiny.cc/lourdes


VIPPS
St. Dominikus Kirke og Kloster VIPPS-NUMMER: 21991

DOMINIKANERNE
Neuberggaten 15, 0367 Oslo.
Tel. 23 27 68 68 (Mandag til fredag kl. 10.00-13.00).
Les mer på www.klosternytt.no eller http://stdominikus.katolsk.no

ORDINÆRE MESSE OG TIDEBØNNER:
Mandag – fredag: kl. 18.30: Messe fulgt av vesper
Lørdag kl. 18.00: Messe, fulgt av vesper.
Søndag: kl. 09.00: Messe, kl. 11.00: Høymesse. Kirkekaffe etter høymessen.

Skriftemål i kirken lørdag kl. 17.00-17.30, eller etter avtale.

LINKER:
Katarinahjemmet: katarinahjemmet.katolsk.no
Dominikanerne i Norden: opdacia.org