HELLIGDAG 14. JANUAR

Foredrag, arrangementer og spesielle begivenheter. Søndag 14. januar, 2. søndag i det alminnelige kirkeår, År B.

I forbindelse med høymessen, søndager, er informasjonsarket Helligdag tilgjengelig for alle i St. Dominikus kirke. Dette er nettutgaven.

 

SANKT DOMINIKUS KLOSTER FORNYER GJESTFRIHETEN

2015: Kirken ble fornyet. Takk for alle gaver!
2018: Fornyelse av foredragssal og te-kjøkken.
Støtt oss:
VIPPS 21991 merk «Tekjøkken».
Giro 1602.05.07148
Les mer…
 

MESSETIDER 2018

Les mer…
 

KUNSTFOREDRAG V/ P. ELLERT DAHL

Tirsdag 16. januar: Peter Paul Rubens
Tirsdag 06. februar: Anthonis van Dyjk
Tirsdag 20. februar: Frans Hals og Jan de Braij.
I dominikanernes foredragssal kl. 19.30. fri adgang, ingen påmelding. Les mer…
 

KATOLSK GROVBRØD

I menighetssalen, Akersvn. 5. ved St. Olav Domkirke. Dørene åpnes for enkel servering fra kl. 18.30. Man kan ta del i menighetens kveldsmesse i St. Olav Domkirke kl. 18.00.

Onsdag 17. januar: «Lydig til døden, ja døden på et kors. Et blikk på Kirken med Pauli øyne.» ved p. Pål Bratbak.
Onsdag 31. januar: «Å tro med hjerte og hode» ved sr. Katarina Pajchel, O.P.
Onsdag 14. februar, askeonsdag: «Fra dypet roper jeg til deg. Livets erfaringer og salmenes bok» ved p. Øystein Lund. NB: Servering fra kl. 19.00, samværet begynner kl. 19.30.
Onsdag 28. februar: «Fransiskanske perspektiver på økologisk omvendelse.»
ved p. Hallvard Hole, O.F.M.
Onsdag 14. mars: «Kroppens teologi» ved Førsteamanuensis Erik Andvik.

 

FILMKLUBB

Fredag 19. januar
Fredag 23. februar
Fredag 16. mars
Kl. 19.30. I dominikanerne foredragssal. Opplysninger om program kommer senere. Arr. fr. Haavar Simon. Sakramentstilbedelse i kirken fra kl. 17.00 disse dagene. Les mer…
 

SUPPE OG VENNSKAP

Tirsdag 23. januar deles det ut mat på gaten i Oslo. Les mer…
 

HL-SENTERET

Lørdag 27. januar markeres Holocaust-dagen på Akershus-kaien. Arrangementet begynner kl. 18.00 på grunn av sabbaten.
Søndag 11. februar, foredrag om rapporten: Holdninger til jøder og muslimer i Norge i 2017. Les mer…
 

MESSEN MED BØNN FOR KALL

Fredag 2. februar kl. 18.00, Høytiden for Herrens fremstilling i Tempelet, Dagen for det Gudviede liv, i St. Olav kirke.
 

EDITH STEIN

Onsdag 7. februar ved Dagfinn Føllesdal, kl. 19.30 i foredragssalen.
(Arr.: Venneforeningen).
 

FASTERETRETT

Lørdag 3. mars, i St. Dominikus, ved fr. Haavar Simon Nilsen. Mer informasjon kommer.
 

MILITÆRVALFART TIL LOURDES

14.-24. mai, for vernepliktige. Pris. kr. 6000.- med mulighet for støtte. Brosjyre kommer. Påmelding: tiny.cc/lourdes


VIPPS
St. Dominikus Kirke og Kloster VIPPS-NUMMER: 21991

DOMINIKANERNE
Neuberggaten 15, 0367 Oslo.
Tel. 23 27 68 68 (Mandag til fredag kl. 10.00-13.00).
Les mer på www.klosternytt.no eller http://stdominikus.katolsk.no

ORDINÆRE MESSE OG TIDEBØNNER:
Mandag – fredag: kl. 18.30: Messe fulgt av vesper
Lørdag kl. 18.00: Messe, fulgt av vesper.
Søndag: kl. 09.00: Messe, kl. 11.00: Høymesse. Kirkekaffe etter høymessen.

Skriftemål i kirken lørdag kl. 17.00-17.30, eller etter avtale.

LINKER:
Katarinahjemmet: katarinahjemmet.katolsk.no
Dominikanerne i Norden: opdacia.org