HELLIGDAG 17. DESEMBER

Foredrag, arrangementer og spesielle begivenheter.
3. søndag i advent, År B.

I forbindelse med høymessen, søndager, er informasjonsarket Helligdag tilgjengelig for alle i St. Dominikus kirke. Dette er nettutgaven.
 

SANKT DOMINIKUS KLOSTER FORNYER GJESTFRIHETEN

2015: Kirken ble fornyet. Takk for alle gaver!
2018: Fornyelse av foredragssal og te-kjøkken.
Støtt oss:
VIPPS 21991 merk «Tekjøkken».
Giro 1602.05.07148
Les mer…
 

MESSETIDER JUL OG NYTTÅR

Les mer…
 

SAKRAMENTSTILBEDELSE I ST. DOMINIKUS KIRKE

Lørdag 16. desember kl. 17.00-18.00.
 

ADVENSTRETRETT VED SØSTER ANNE-LISE STRØM O.P.

Søndag 17. desember kl. 19.30. i St. Hallvard menighet. Sr. Anne_Lise Strøm O.P. holder retrettpreken. Les mer…
 

ST. OLAV MENIGHET OG MARIAFORENINGEN

Fredag 5. januar, felles julefest, pris 200,-. Påmelding innen 1. januar til ketil.asatun@katolsk.no
 

KARDINAL ANDERS ARBORELIUS PRESIDERER MESSE

Søndag 7. januar kl. 11.00 i St. Olav Domkirke.
 

JULEFEST I ST. HALLVARD

Fredag 12. januar, Påmelding innen 8. Januar på tlf: 23 30 32 00. Pris.: kr. 250.- Ta gjerne med en gevinst til utlodningen.


VIPPS
St. Dominikus Kirke og Kloster VIPPS-NUMMER: 21991

DOMINIKANERNE
Neuberggaten 15, 0367 Oslo.
Tel. 23 27 68 68 (Mandag til fredag kl. 10.00-13.00).
Les mer på www.klosternytt.no eller http://stdominikus.katolsk.no

ORDINÆRE MESSE OG TIDEBØNNER:
Mandag – fredag: kl. 18.30: Messe fulgt av vesper
Lørdag kl. 18.00: Messe, fulgt av vesper.
Søndag: kl. 09.00: Messe, kl. 11.00: Høymesse. Kirkekaffe etter høymessen.

Skriftemål i kirken lørdag kl. 17.00-17.30, eller etter avtale.

LINKER:
Katarinahjemmet: katarinahjemmet.katolsk.no
Dominikanerne i Norden: opdacia.org