20 august, 20. søndag i det alminnelige kirke år. År A.

KIRKEKAFFE ETTER HØYMESSEN SØNDAG. VELKOMMEN!

MEDITASJONSGRUPPE
møtes regelmessig i Katarinahjemmets kapell mandager kl. 19.30. kontakt:
tone@mjaavatn.net

CARITAS AU PAIR SENTER OG RESURS-SENTER FOR INNVANDRERE
åpnes offisielt onsdag 23. august kl. 16.00 i Storgaten 38, inngang Hausmanns gate, av Trine Skei Grande og Libe Rieber-Mohn. Alle velkomne.

DIAKONVIELSE
lørdag 26. august kl.12.00 i St. Johannes Kirke, Bredtvet. Josef Ottersen og Paul Opata blir viet.

VALFART FRA ASKIM TIL MARIAHOLM
lørdag 26. august. Buss fra St. Olav Domkirke i Oslo kl. 8.00. Vandring fra Askim. Avsluttes med messe på Mariaholm kl. 18.30. www.katolsk.no/nyheter

EVIGE LØFTER
Sr. Maria Rita avlegger sine definitive løfter i St. Elisabeth-søstrenes kongregasjon lørdag 2. september kl. 10.30 under en messe presidert av Biskop Bernt I. Eidsvig i St. Olav Domkirke, Oslo. Deretter mottagelse i Menighetssalen. Alle velkomne.

PRESTEVIELSE
lørdag 2. september kl. 15.00 i St. Olav Domkirke. Diakon Myron Kuspys vies til prest etter orientalsk ritus. «Første messe» etter byzantinsk ritus søndag 3. september kl. 14.00 i St. Josephs Kirke, Akersveien.

JØDISKE KULTURDAGER 2017
Filmdager: 30. august – 5. september i Cinemateket, Dronningens gate 16.
Konserter: 2. sept. fra kl. 20.00 i Cosmopolite, Vogts gate 64.
Kulturdag: søndag 3. sept. fra kl. 11.00 til kl.16.00 i Jødisk museum, Calmeyers gate 15b. Fullt program: www.jodiskmuseumoslo.no

TROSKURS I ST. DOMINIKUS
«Katolsk tro og liv», ved dominikanerinner og dominikanere, mandag 4. sept kl. 19.30 i dominikanernes foredragssal, og hver mandag, unntatt 2. og 23. oktober. Fri adgang, ingen påmelding.

GUDSPARTIKKELEN
v. sr. Katarina Pajchel, onsdag 6. sept. kl. 19.30 i dominikanernes foredragssal. Fri adgang. (Arr.: Venneforeningen). Les mer…

MESSE MED BØNN OM KALL
ved maristene, torsdag 7. september kl. 18.00 i St. Olav Domkirke.

TROSKURS I ST. OLAV
ved p. Pål Bratbak. Start 12. september kl. 1845, og hverannen tirsdag.

VED KILDEN – HALVDAGSRETRETT FOR UNGE VOKSNE
18-35 år, på Lunden Kloster, lørdag 9. september kl. 10.00-14.00.

KULTURNATTEN
med natt-åpne muséer i Oslo, ofte gratis adgang. Fredag 15. september.

NORSKUNDERVISNING FOR ARBEIDSINNVANDRERE
Er du pensjonist? Eller har du litt tid til overs? Kunne du tenke deg å avse 2 timer på ti-tolv torsdager i høst? Torsdager har St. Olav Domkirke-menighet et fast tilbud om norskkurs på ulike nivåer for arbeidsinnvandrere som ikke har råd til å betale kurs. Kontakt: Isabel Hillestad på epost: isabel.hillestad@katolsk.no


VIPPS
St. Dominikus Kirke og Kloster VIPPS-NUMMER: 21991

DOMINIKANERNE
Neuberggaten 15, 0367 Oslo.
Tel. 23 27 68 68 (Mandag til fredag kl. 10.00-13.00).
Les mer på www.klosternytt.no eller http://stdominikus.katolsk.no

MESSE OG TIDEBØNNER:
Mandag – fredag: kl. 18.30: Messe fulgt av vesper
Lørdag kl. 18.00: Messe, fulgt av vesper.
Søndag: kl. 09.00: Messe, kl. 11.00: Høymesse

Skriftemål i kirken lørdag kl. 17.00-17.30, eller etter avtale.

LINKER:
Katarinahjemmet: katarinahjemmet.katolsk.no
Dominikanerne i Norden: opdacia.org