HELLIGDAG 21. JANUAR

Foredrag, arrangementer og spesielle begivenheter. Søndag 21. januar, 3. søndag i det alminnelige kirkeår, År B.

I forbindelse med høymessen, søndager, er informasjonsarket Helligdag tilgjengelig for alle i St. Dominikus kirke. Dette er nettutgaven.

 

MESSETIDER 2018

Les mer…
 

FRATER GERARD KETTERER, FYLLER 80 ÅR FREDAG 2. FEBRUAR

 

SUPPE OG VENNSKAP

Tirsdag 23. januar deles det ut mat på gaten i Oslo. Les mer…
 

ØKUMENISK GUDSTJENESTE, LUNDEN KLOSTER

Onsdag 24. januar, kl. 19.00. Biskop Helga Haugland Byfuglien, pater Jo Neve. Liturg og organist fra Tonsen menighet.
 

MINNEDAGEN FOR DEN HELLIGE EYSTEIN

Fredag 26. januar, Biskop Bernt presiderer messen i St. Hallvard kl. 18.00, deretter møte for St. Eysteins Presteseminars Venner.
 

HL-SENTERET

Lørdag 27. januar markeres Holocaust-dagen på Akershus-kaien. Arrangementet begynner kl. 18.00 på grunn av sabbaten.
Søndag 11. februar, foredrag om rapporten: Holdninger til jøder og muslimer i Norge i 2017. Les mer…
 

KYNDELSMESSE

Fredag 2. februar, Lys-velsignelse og messe i St. Dominikus kl. 18.30.
 

KUNSTFOREDRAG V/ P. ELLERT DAHL

Tirsdag 06. februar: Anthonis van Dyjk
Tirsdag 20. februar: Frans Hals og Jan de Braij.
I dominikanernes foredragssal kl. 19.30. fri adgang, ingen påmelding. Les mer…
 

KATOLSK GROVBRØD

I menighetssalen, Akersvn. 5. ved St. Olav Domkirke. Dørene åpnes for enkel servering fra kl. 18.30. Man kan ta del i menighetens kveldsmesse i St. Olav Domkirke kl. 18.00.

Onsdag 31. januar: «Å tro med hjerte og hode» ved sr. Katarina Pajchel, O.P.
Onsdag 14. februar, askeonsdag: «Fra dypet roper jeg til deg. Livets erfaringer og salmenes bok» ved p. Øystein Lund. NB: Servering fra kl. 19.00, samværet begynner kl. 19.30.
Onsdag 28. februar: «Fransiskanske perspektiver på økologisk omvendelse.»
ved p. Hallvard Hole, O.F.M.
Onsdag 14. mars: «Kroppens teologi» ved Førsteamanuensis Erik Andvik.
 

FILMKLUBB

Fredag 19. januar
Fredag 05. februar
Fredag 16. mars
Kl. 19.30. I dominikanerne foredragssal. Opplysninger om program kommer senere. Arr. fr. Haavar Simon. Sakramentstilbedelse i kirken fra kl. 17.00 disse dagene. Les mer…
 

MESSEN MED BØNN FOR KALL

Fredag 2. februar kl. 18.00, Høytiden for Herrens fremstilling i Tempelet, Dagen for det Gudviede liv, i St. Olav kirke.
 

KRISTEN FENOMENOLOGI OG EDITH STEIN

Onsdag 7. februar ved Dagfinn Føllesdal, kl. 19.30 i foredragssalen. Fri adgang, lett bevertning. Alle velkommen. (Arr.: Venneforeningen).
 

RETRETTER HOS ST. JOSEPH-SØSTRENE PÅ GREFSEN

Torsdag 22 – søndag 25 februar, ved Sr. Anette Moltubakk.
Torsdag 1 – søndag 4 mars, Sr. Marit Brinkmann. Liturgi, p. Jo Neve.
Torsdag 15 mars – søndag 18 mars, Pastor Arne Sand. Liturgi, p. Jo Neve.
Kr. 2.300-. cf. stjoseph.no
Grefsen, Glads vei.
 

FASTERETRETT

Lørdag 3. mars, i St. Dominikus, ved fr. Haavar Simon Nilsen. Mer informasjon kommer.
 

MILITÆRVALFART TIL LOURDES

14.-24. mai, for vernepliktige. Pris. kr. 6000.- med mulighet for støtte. Brosjyre kommer. Påmelding: tiny.cc/lourdes


VIPPS
St. Dominikus Kirke og Kloster VIPPS-NUMMER: 21991

DOMINIKANERNE
Neuberggaten 15, 0367 Oslo.
Tel. 23 27 68 68 (Mandag til fredag kl. 10.00-13.00).
Les mer på www.klosternytt.no eller http://stdominikus.katolsk.no

ORDINÆRE MESSE OG TIDEBØNNER:
Mandag – fredag: kl. 18.30: Messe fulgt av vesper
Lørdag kl. 18.00: Messe, fulgt av vesper.
Søndag: kl. 09.00: Messe, kl. 11.00: Høymesse. Kirkekaffe etter høymessen.

Skriftemål i kirken lørdag kl. 17.00-17.30, eller etter avtale.

LINKER:
Katarinahjemmet: katarinahjemmet.katolsk.no
Dominikanerne i Norden: opdacia.org