HELLIGDAG 28. søndag i det alminnelige kirkeåret

Foredrag, arrangementer og spesielle begivenheter. I forbindelse med høymessen, søndager, er informasjonsarket Helligdag tilgjengelig for alle i St. Dominikus kirke. Dette er nettutgaven.

 

MESSETIDER HØSTEN 2018

Les mer…

 

SOMMERTID SLUTT SØNDAG 28. OKTOBER. MAN KAN SOVE EN TIME
LENGER!

 

DET LEVENDE TREET

P. Ellert dahl selger igjen sin bok «det levende treet» i st. Dominikus.
Pris kr. 329. – , kontant, eller VIPPS 21991

 

SØR-ITALIA – KUNSTFOREDRAG VED PATER ELLERT DAHL OP

Tirsdag 23. oktober: «Napoli – Certosa-klosteret»,
Tirsdag 30. oktober: «Napoli – smale gater og store kirkebygg».
Tirsdag 6. november: «Caserta – Napolis «Versailles».
I dominikanernes foredragssal, Neuberggaten 15, og hver tirsdag kl 19.30 (unntatt 16.okt.) frem til 6. november. Fri adgang.

 

BOTS- OG BEDEDAG I OSLO LUTHERSKE DOMKIRKE

Gudstjeneste søndag 28. oktober kl. 11.00. Luthersk, ortodoks og katolsk deltagelse. Musikk av Arvo Pärrt
Kl. 12.15 : Samtale med filosofen Julia Kristeva, om behovet for å tro, ved Cand. Theol. Elisabeth Thorsen.

 

BUSSTUR TIL ÅRJÄNG

tirsdag 30. oktober, buss fra St. Olav Domkirke kl. 9.00. Pris kr. 300.- inkl. servering.
Påmelding: Bjørg Halmøy tel.: 47 09 75 82. Arr.: Mariaforeningen.

 

KATOLSK GROVBRØD

Onsdag 24. oktober: Master theol. Maria J. Sammut: «Som i et speil hvor Kirken ser
Gud – Om Skrift og tradisjon.»

Onsdag 7. november: Stud. phil. Øyvind Vardenær Evenstad: «Naturen skal ble
fullkommengjort. Om natur og nåde.»

Onsdag 21. november: Diakon Sindre Jacob Bostad: «Et liv i den kommende verden»

I menighetssalen, Akersveien 5, kl. 19.00. Dørene åpnes kl. 18.30 for lett servering.

 

KATARINAHJEMMET BER OM BARNEBØKER

Søstrene gir leksehjelp, og vil gjerne låne barna, alder 8 – 15 bøker som hjelper dem å utvide det norske ordforrådet.
Kontakt: sr. Ane Elisabeth Røer.

 

KONSERTER I URANIENBORG KIRKE

flere av dem gratis! se: kirken.no/uranienborg

 

FELLESSKAPET SANT`EGIDIO

møtes til bønn i St. Josephs Kirke, Akersveien, tirsdag 23. oktober kl. 18.45, fulgt av samvær i Mariagården.

 

OM IKONMALING

v. Lars Slettebø, onsdag 28. november kl. 19.30 i Dominikanernes Foredragssal.
Arr.: VENNEFORENINGEN

 
VIPPS
St. Dominikus Kirke og Kloster VIPPS-NUMMER: 21991

DOMINIKANERNE
Neuberggaten 15, 0367 Oslo.
Tel. 23 27 68 68 (Mandag til fredag kl. 10.00-13.00).
Les mer på www.klosternytt.no eller http://stdominikus.katolsk.no

ORDINÆRE MESSE OG TIDEBØNNER:
Mandag – fredag: kl. 18.30: Messe fulgt av vesper
Lørdag kl. 18.00: Messe, fulgt av vesper.
Søndag: kl. 09.00: Messe, kl. 11.00: Høymesse. Kirkekaffe etter høymessen.

Skriftemål i kirken lørdag kl. 17.00-17.30, eller etter avtale.

LINKER:
Katarinahjemmet: katarinahjemmet.katolsk.no
Dominikanerne i Norden: opdacia.org