HELLIGDAG 25. MARS

Foredrag, arrangementer og spesielle begivenheter. Søndag 25. mars, 6. søndag i faste, År B.

I forbindelse med høymessen, søndager, er informasjonsarket Helligdag tilgjengelig for alle i St. Dominikus kirke. Dette er nettutgaven.

 

MESSETIDER STILLE UKE OG PÅSKE

Les mer…
 

RETRETT PALMESØNDAG MED SR. ANNE-LISE STRØM

Søndag 25. mars kl. 18.00 i St. Hallvard, Enerhauggaten. Lett bevertning.
 

TENEBRAE – GRÅLYSNING – MORGENSANG

Skjærtorsdag, Langfredag og Påskeaften – De tre hellige dagene, kl. 09.00 synges tidebønnene, matutin og laudes med særlig høytid. De omfatter Davids salmer og lesninger fra Skriften og kirkefedrene. Søstrene fra Katarinahjemmet synger og leser sammen med brødrene fra St. Dominikus Kirke. Legfolket får tekstene og synger med. De som har «oppdaget» tenebrae, får beriket sin feiring av påsken ved denne fordypelsen, og gjør hva de kan for å delta. Velkommen!
 

OLJEVIGSELSMESSEN

Tirsdag 27. mars kl. 18.00 i St. Olav Domkirke.
 

REQUIEMMESSE FOR PATER THOMAS PATFOORT

Fredag 13. april kl. 18.30 i St. Dominikus kirke, Neuberggaten 15. Pater Thomas Patfoort OP, var i St. Dominikus kloster i perioden 1952-1972. Han døde søndag 18. mars, og begravelsen fant sted i Faubourg Saint-Honoré, Paris, fredag 23. mars. Pater Patfoort ville fylt 100 år 13. april. Les mer…
 

BISKOP BERNT TALER I ST. DOMINIKUS

Mandag 23. april kl. 19.30. Mer informasjon kommer.
 

FR. ELLERT DAHLS NYE BOK

Søndag 29. april kl. 12.30 lanseres boken “Levende treet – vår trosarv gjennom tidene”, i St. Dominikus foredragssal. Les mer…
 

BRØDRENES JUBILEUMSFEST

Torsdag 24. mai, i inneværende år feirer fire av brødrene i St. Dominikus kloster til sammen 300 år! Les mer…
 

MILITÆRVALFART TIL LOURDES

14-24 mai, for vernepliktige. Pris. kr. 6000.- med mulighet for støtte. Brosjyre kommer. Påmelding: tiny.cc/lourdes
 

NORGES ELDRE KATOLIKKERS SOMMERLEIR 2018

21-24 juli på Mariaholm. Leirprest pater Rory Mulligan. Foredrag ved Biskop Bernt og pater Arne Marco Kirsebom. Pris: NOK 2000.- Påmelding innen 1. juli. Les mer…
 

RETRETT PÅ IONA MED FR. HAAVAR SIMON, O.P.

Fredag 24. aug -søndag 1. sep. Kr. 9.500.- for enkeltrom, kr. 7.500.- dele rom. Les mer…
For informasjon og påmelding haavar.simon@gmail.com


VIPPS
St. Dominikus Kirke og Kloster VIPPS-NUMMER: 21991

DOMINIKANERNE
Neuberggaten 15, 0367 Oslo.
Tel. 23 27 68 68 (Mandag til fredag kl. 10.00-13.00).
Les mer på www.klosternytt.no eller http://stdominikus.katolsk.no

ORDINÆRE MESSE OG TIDEBØNNER:
Mandag – fredag: kl. 18.30: Messe fulgt av vesper
Lørdag kl. 18.00: Messe, fulgt av vesper.
Søndag: kl. 09.00: Messe, kl. 11.00: Høymesse. Kirkekaffe etter høymessen.

Skriftemål i kirken lørdag kl. 17.00-17.30, eller etter avtale.

LINKER:
Katarinahjemmet: katarinahjemmet.katolsk.no
Dominikanerne i Norden: opdacia.org