HELLIGDAG 28. JANUAR

Foredrag, arrangementer og spesielle begivenheter. Søndag 28. januar, 4. søndag i det alminnelige kirkeår, År B.

I forbindelse med høymessen, søndager, er informasjonsarket Helligdag tilgjengelig for alle i St. Dominikus kirke. Dette er nettutgaven.

 

MESSETIDER 2018

Les mer…
 

FRATER GERARD KETTERER, FYLLER 80 ÅR FREDAG 2. FEBRUAR

 

PROTESTANTISME OG «PROTESTANTISERING»

Onsdag 31. januar kl. 16.30-18.30 ved Tarald Rasmussen, i Det teologiske fakultetsbibliotek, Blindernveien 9. Gratis adgang – åpent for alle. Arr.: Forskningsprosjektet GOBA – «Good Protestant – Bad Religion» UiO, Det teologiske fakultet. Les mer…

KYNDELSMESSE

Fredag 2. februar, Lys-velsignelse og messe i St. Dominikus kl. 18.30.
 

MESSE MED BØNN FOR KALL

Fredag 2. februar kl. 18.00, Høytiden for Herrens fremstilling i Tempelet, Dagen for det Gudviede liv, i St. Olav kirke.
 

FILMKLUBB

Fredag 05. februar: Tuyas to ektemenn (2006). kl. 19.30. I dominikanernes foredragssal.
Gi gjerne kr. 50,- Arr. fr. Haavar Simon. Les mer…
Fredag 16. mars
Kl. 19.30. I dominikanerne foredragssal. Opplysninger om program kommer senere. Arr. fr. Haavar Simon. Les mer…
 

KUNSTFOREDRAG V/ P. ELLERT DAHL

Tirsdag 06. februar: Anthonis van Dyjk
Tirsdag 20. februar: Frans Hals og Jan de Braij.
I dominikanernes foredragssal kl. 19.30. fri adgang, ingen påmelding. Les mer…
 

ORGELKONSERT I ST. OLAV DOMKIRKE

Tirsdag 6. februar kl. 11.30 ved domorganist Otto Christian Odland. Fri adgang.
 

KRISTEN FENOMENOLOGI OG EDITH STEIN

Onsdag 7. februar ved Dagfinn Føllesdal, kl. 19.30 i foredragssalen. Fri adgang, lett bevertning. Alle velkommen. (Arr.: Venneforeningen). Les mer…

HL-SENTERET

Søndag 11. februar, foredrag om rapporten: Holdninger til jøder og muslimer i Norge i 2017. Les mer…
 

KLANGEN AV JERUSALEM – FOLKEMUSIKK OG BAROKK

Onsdag 14. februar (Askeonsdag!) kl. 19.30 i Uranienborg kirke. Konsert, samtale med søster Raghild Marie Bjelland, O.P. Katarinahjemmet.
(Arr.: «Tracing the Jerusalem Code» MF i samarbeid med Uranienborg Menighet.) Les mer…
 

BACH: DIE KUNST DER FUGE

Torsdag 15. februar konsert i St. Olav Domkirke kl. 19.00, ved Daniel Herscovitch. Kollekt til orgel-fondet.
 

KATOLSK GROVBRØD

I menighetssalen, Akersvn. 5. ved St. Olav Domkirke. Dørene åpnes for enkel servering fra kl. 18.30. Man kan ta del i menighetens kveldsmesse i St. Olav Domkirke kl. 18.00.

Onsdag 31. januar: «Å tro med hjerte og hode». ved sr. Katarina Pajchel, O.P.
Onsdag 14. februar, askeonsdag: «Fra dypet roper jeg til deg. Livets erfaringer og salmenes bok» ved p. Øystein Lund. NB: Servering fra kl. 19.00, samværet begynner kl. 19.30.
Onsdag 28. februar: «Fransiskanske perspektiver på økologisk omvendelse.» ved p. Hallvard Hole,O.F.M.
Onsdag 14. mars: «Kroppens teologi» ved Førsteamanuensis Erik Andvik.
 

RETRETTER HOS ST. JOSEPH-SØSTRENE PÅ GREFSEN

Torsdag 22 – søndag 25 februar, ved Sr. Anette Moltubakk.
Torsdag 1 – søndag 4 mars, Sr. Marit Brinkmann. Liturgi, p. Jo Neve.
Torsdag 15 mars – søndag 18 mars, Pastor Arne Sand. Liturgi, p. Jo Neve.
Kr. 2.300-. cf. stjoseph.no
Grefsen, Glads vei.
 

FASTERETRETT

Lørdag 3. mars, i St. Dominikus, ved fr. Haavar Simon Nilsen. Mer informasjon kommer.
 

MILITÆRVALFART TIL LOURDES

14.-24. mai, for vernepliktige. Pris. kr. 6000.- med mulighet for støtte. Brosjyre kommer. Påmelding: tiny.cc/lourdes


VIPPS
St. Dominikus Kirke og Kloster VIPPS-NUMMER: 21991

DOMINIKANERNE
Neuberggaten 15, 0367 Oslo.
Tel. 23 27 68 68 (Mandag til fredag kl. 10.00-13.00).
Les mer på www.klosternytt.no eller http://stdominikus.katolsk.no

ORDINÆRE MESSE OG TIDEBØNNER:
Mandag – fredag: kl. 18.30: Messe fulgt av vesper
Lørdag kl. 18.00: Messe, fulgt av vesper.
Søndag: kl. 09.00: Messe, kl. 11.00: Høymesse. Kirkekaffe etter høymessen.

Skriftemål i kirken lørdag kl. 17.00-17.30, eller etter avtale.

LINKER:
Katarinahjemmet: katarinahjemmet.katolsk.no
Dominikanerne i Norden: opdacia.org