Helligdag

3. september, 22. søndag i det alminnelige kirke år År A.

 
KIRKEKAFFE ETTER HØYMESSEN SØNDAG. VELKOMMEN!
 

MEDITASJONSGRUPPE
møtes regelmessig i Katarinahjemmets kapell mandager kl. 19.30. kontakt: tone@mjaavatn.net

EVIGE LØFTER
Sr. Maria Rita avlegger evige løfter i St. Elisabeth-søstrenes kongregasjon lørdag 2. september kl. 10.30 under en messe presidert av Biskop Bernt I. Eidsvig. Begivenheten finner sted i St. Olav Domkirke, Oslo. Deretter mottagelse i Menighetssalen. Alle velkomne.

PRESTEVIELSE
lørdag 2. september kl. 15.00 i St. Olav Domkirke. Diakon Myron Kuspys vies til prest etter orientalsk ritus.«Første messe» etter byzantinsk ritus søndag 3. september kl. 14.00 i St. Josephs Kirke, Akersveien.

JØDISKE KULTURDAGER 2017
Filmdager: 30. august – 5. september i Cinemateket, Dronningens gate 16.
Konserter: 2. sept. fra kl. 20.00 i Cosmopolite, Vogts gate 64.
Kulturdag: søndag 3. sept. fra kl. 11.00 til kl.16.00 i Jødisk museum,
Calmeyers gate 15b. Fullt program: www.jodiskmuseumoslo.no

MARIAFORENINGEN HAR MINI-LOPPEMARKED
i St. Olav menighet søndag 3. september kl. 10.00-15.00.

TROSKURS I ST. DOMINIKUS
«Katolsk tro og liv», ved dominikanerinner og dominikanere, mandag 4. sept kl. 19.30 i dominikanernes foredragssal, og hver mandag, unntatt 2. og 23. oktober. Fri adgang, ingen påmelding.

GUDSPARTIKKELEN
v. sr. Katarina Pajchel, onsdag 6. sept. kl. 19.30 i dominikanernes foredragssal. Fri adgang. (Arr.: Venneforeningen). Les mer…

OSLO KATOLSKE BISPEDØMME
søker tre medarbeidere til registrering:
philippinsk, polsk (vikariat) og litauisk (vikariat). Inf. Mladen Praljak, tel. 23 21 95 43.
Søknad med CV sendes til medlem@katolsk.no

KONSERT VED DOMORGANIST OTTO CHRISTIAN ODLAND
tirsdag 5. sept. ca. kl. 11.30 (etter messen) i St. Olav Domkirke. Kollekt til Orgelfondet.

MARIAFORENINGEN MØTES
tirsdag 5. september; begynner med messe i St. Olav Domkirke kl. 18.00.

KONTAKTKLUBBEN
Messe i St. Hallvard onsdag 6. september kl. 11.00, fulgt av samvær med mat.

MESSE MED BØNN OM KALL
ved maristene, torsdag 7. september kl. 18.00 i St. Olav Domkirke.

TROSKURS I ST. OLAV
ved p. Pål Bratbak. Start 12. september kl. 1845, og hverannen tirsdag.

VED KILDEN – HALVDAGSRETRETT FOR UNGE VOKSNE
18-35 år, på Lunden Kloster, lørdag 9. september kl. 10.00-14.00.

KULTURNATTEN
med natt-åpne muséer i Oslo, ofte gratis adgang. Fredag 15. september.

MARIA – «THE POWER OF MOTIFS»
konferanse ved Universitetet i Oslo 7.-9. september. Installasjon på Universitetsområdet
på Blindern. Blant bidragsyterne: Kristin Bliksrud Aavitsland og Jan Erik Rekdal.
Påmelding nødvendig. Les mer…


NASJONALBIBLIOTEKET PÅ SOLLI PLASS

har rikt kulturprogram. F.eks kan man torsdag 7. september kl. 20.00 høre forfatterne Siri Hustvedt og Ivo de Figueiredo, og lørdag 9. september kl. 14.00 musikk av Maj Sønstevold. Mer informasjon: se nettsidene www.nb.no

KULTURDAG I ST. OLAV DOMKIRKEMENIGHET
Akersveien, lørdag 16. september.


VIPPS
St. Dominikus Kirke og Kloster VIPPS-NUMMER: 21991

DOMINIKANERNE
Neuberggaten 15, 0367 Oslo.
Tel. 23 27 68 68 (Mandag til fredag kl. 10.00-13.00).
Les mer på www.klosternytt.no eller http://stdominikus.katolsk.no

MESSE OG TIDEBØNNER:
Mandag – fredag: kl. 18.30: Messe fulgt av vesper
Lørdag kl. 18.00: Messe, fulgt av vesper.
Søndag: kl. 09.00: Messe, kl. 11.00: Høymesse

Skriftemål i kirken lørdag kl. 17.00-17.30, eller etter avtale.

LINKER:
Katarinahjemmet: katarinahjemmet.katolsk.no
Dominikanerne i Norden: opdacia.org