HELLIGDAG 2. søndag i det advent

Foredrag, arrangementer og spesielle begivenheter. I forbindelse med høymessen, søndager, er informasjonsarket Helligdag tilgjengelig for alle i St. Dominikus kirke. Dette er nettutgaven.

 

MESSETIDER FOR JULEN 2018

Les mer…

FR. PIERRE CLAVERIE OP

-og munkene fra Thiberine salgkåres i Oran, Alger, lørdag 8. desember.

 

LOVSANGKVELD MED ST. ELISABETH-SØSTRENE

lørdag 8. desember kl. 20.15 til 21.00 i St. Hallvard Kirke.

 

ADVENT I NORDEN

adventskonsert på Lunden Kloster søndag 9. desember kl. 17.00.
Medv.: Ingerid Louise Birkeland, Vegard Sandholt, Jan Schumacher.

 

PORTINARI- ALTERET AV HUGO VAN DER GOES

en julekrybbe fra middelalderen, v. tidligere førstekonservator ved Nasjonalgalleriet Frode Haverkamp, tirsdag 11. desember kl. 19.30
i Dominikanernes Foredragssal. Lysbilleder. Alle velkommen.

 

ST. SUNNIVA SKOLES JULESANGAFTEN

i St. Josephs Kirke, Akersveien, torsdag 13. desember kl. 16.30 (1. klasse, m.fl.) og kl. 18.00 (ungdomstrinnskoret, m. fl.). Kollekt til Adventsaksjonen.

 

JULEMARKED I ST. OLAV MENIGHET

Søndag 16. desember, i stedet for kirkekaffe.

 

KULEPENNER

Merket St. Dominikus kloster selges i resepsjonen for kr. 20.- minimum!

VIPPS
St. Dominikus Kirke og Kloster VIPPS-NUMMER: 21991

DOMINIKANERNE
Neuberggaten 15, 0367 Oslo.
Tel. 23 27 68 68 (Mandag til fredag kl. 10.00-13.00).
Les mer på www.klosternytt.no eller http://stdominikus.katolsk.no

ORDINÆRE MESSE OG TIDEBØNNER:
Mandag – fredag: kl. 18.30: Messe fulgt av vesper
Lørdag kl. 18.00: Messe, fulgt av vesper.
Søndag: kl. 09.00: Messe, kl. 11.00: Høymesse. Kirkekaffe etter høymessen.

Skriftemål i kirken lørdag kl. 17.00-17.30, eller etter avtale.

LINKER:
Katarinahjemmet: katarinahjemmet.katolsk.no
Dominikanerne i Norden: opdacia.org