Corpus Christi – Festen for Kristi Legeme og Blod 18. juni. År A.

Dette er siste «HELLIGDAG» før sommerferien. Dominikanerne feirer messe hele sommeren. Messetider i sommer…
 
 
Dominikanerne takker alle de trofaste hjelperne som gjør usynlige, synlige og hørlige tjenester for St. Dominikus kloster. Brødrene hadde ikke klart oppgaven uten deres hjelp. Takk også il venneforeningen.
 
 
KRISTI LEGEMEPROSESJON
St. Olav Domkirke-menighet feirer høymesse i Trefoldighetskirken
søndag 18. juni kl. 14.30, fulgt av prosesjon.
St Hallvard og St Johannes har prosesjon etter høymessen kl. 11.00.

GRATISKONSERT MED OSLO FILHARMONIEN
Søndag 18. juni kl. 15.00 på Myraløkka, Sagene.

KONSERT I URANIENBORG KIRKE
Torsdag 22. juni kl. 20.00. Roseville Festival Singers og Uranienborg Vokal-ensemble.
Gratis adgang.

ST. HANSFEST I ST. HALLVARD MENIGHET
Fredag 23. juni, messe kl. 18.00, Sankt Hans-bål, mat, musikkgrupper og dansegrupper.

ST. OLAV DOMKIRKEMENIGHET TRENGER FLERE SØNDAGSSKOLELÆRERE
Henvendelse før sommeren til st.olav.menighet@gmail.com

NORSKUNDERVISNING FOR ARBEIDSINNVANDRERE
Er du pensjonist? Eller har du litt tid til overs? Kunne du tenke deg å avse 2 timer på ti-tolv torsdager i til høsten. Vi gir deg kursmateriell og veiledning! Torsdag har St. Olav Domkirkemenighet et fast tilbud om norskkurs på ulike nivåer for arbeidsinnvandrere som ikke har råd å betale for kurs. Kursene er viktige for å gi arbeidsinnvandrere et redskap for å fungere godt i Norge. Dessuten er det en god arena for å bli kjent med mennesker i samme situasjon og få et nettverk. Interessert? Kontakt Isabel Hillestad: isabel.hillestad@katolsk.no

NYE BØKER:
St. Olav Bokhandel (stengt mandager). Katarinahjemmet har også boksalg.
Karl Gervin: Liturgi er kunsten å fly høyt, høymesse i en skjebnetid, Oslo, Kolofon, 2017.
Karl Gervin og Joel Regnard:Lectio divina; langsom interaktiv Bibel-lesning, Oslo, St. Olav Forlag 2016. Sr. Ane Elisabeth Røer. O.P.: Freddy Edderkopp og helgen-safarien, Oslo, St. Olav Forlag, 2016.

ST. SUNNIVA SKOLE
Noen få ledige plasser på trinn 1, til høsten. Telefon 23 29 25 00.


VIPPS
St. Dominikus Kirke og Kloster VIPPS-NUMMER: 21991

DOMINIKANERNE
Neuberggaten 15, 0367 Oslo.
Tel. 23 27 68 68 (Mandag til fredag kl. 10.00-13.00).
Les mer på www.klosternytt.no eller http://stdominikus.katolsk.no

MESSE OG TIDEBØNNER:
Mandag – fredag: kl. 18.30: Messe fulgt av vesper
Lørdag kl. 18.00: Messe, fulgt av vesper.
Søndag: kl. 09.00: Messe, kl. 11.00: Høymesse

Skriftemål i kirken lørdag kl. 17.00-17.30, eller etter avtale.

LINKER:
Katarinahjemmet: katarinahjemmet.katolsk.no
Dominikanerne i Norden: opdacia.org