Feiringen av Maria-festene i løpet av det liturgiske året er en sikker kilde til autentisk kunnskap om henne. Festen for Marias uplettede unnfangelse er spesielt egnet til å starte med når vi skal finne sunn kunnskap om vår katolske tro om henne. Den forteller oss om selve begynnelse på mysteriet om Maria.

Dagens første lesning er hentet fra Første Mosebok. Den omfatter den berømte dialogen mellom Gud og Satan, som her opptrer i form av en slange. Vi leser: «Jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din ætt og hennes ætt. Den skal ramme ditt hode, men du skal ramme dens hæl.» Det er viktig å huske konteksten for denne dialogen, som er full av håp. Den fant sted umiddelbart etter det mest tragiske øyeblikket i hele menneskets historie.

Våre første foreldre hadde tatt den forferdelige beslutningen om at de skulle søke uavhengighet av Gud, og de var ulydige mot ham. Konsekvensen av denne opprinnelige synd henger fremdeles ved oss og etterlater vår menneskenatur såret og skadet. Men Gud gav menneskeslekten det vidunderlige håpet som kvinnen i Første Mosebok og hennes etterkommere ble gitt, – det vil si å knuse Satans hode.

Det ville være en absolutt motsetning mellom kvinnen og Satan. Her får vi et hint om den uplettede unnfangelse som profeti. Maria er det praktfulle tegnet på håp fordi hun kom til å bringe Frelseren inn i verden, han som skulle fri oss fra våre synder. For de kristne er disse versene fra Første Mosebok den første kunngjøringen av det gode budskapet om vår frelse. Synden har ikke det siste ordet. Nåden vil seire over det onde.

Dagens evangelium er beretningen om bebudelsen slik den fortelles i Lukasevangeliet. Nøkkelordene for å forstå Marias uplettede unnfangelse er de som sies av engelen Gabriel: «Hill deg Maria, full av nåde, Herren er med deg.» Nådefylte er den første tittelen som gis til Maria i evangeliet.

Hva betyr denne tittelen? Hvis det hadde vært bare den minste brist i Maria, om så bare i brøkdelen av et sekund, så ville hun i det øyeblikket ikke ha vært i fiendskap med Satan, men underlagt ham. Men dette ville være utenkelig for Guds Mor.

Maria var ikke bare fri fra all synd. Hun var helt og fullt omsluttet av Gud. Helt fra begynnelsen av var hun en inngangsport for nåden inn i vår verden.

Så til slutt: Når vi feirer Maria i adventstiden, blir vi minnet på den unike og avgjørende posisjon i frelseshistorien som hun har. Hun er templet der Kristi hellighet bor. Hennes morsliv er tabernakelet som bærer Jesus.