Å vokse i troen med profetene og den hellige familie

Når: 16. desember kl. 12.00 til 21.00
Hvor: Sankt Dominikus kloster, foredragssalen
Påmelding: Til br. Haavar Simon på haavar.simon@gmail.com eller ring 95873504
Påmelding innen 12. desember
Fri adgang, kollekt for å dekke kostnader til mat

Adventstid er en forberedelsestid for Jesu komme til vår jord og i våre hjerter. Vi setter av en dag til bønn og ettertanke for å fordype oss i troen og vårt vennskap med Gud.

Viktig informasjon: Sr. Agnes David Lalu OP kan ikke holde sitt foredrag under retretten den 16. desember på grunn av sykdom. Pater Haavar vil presentere hennes foredrag denne dagen.

Foredrag etterfulgt av samtale
“Å vente på Jesus med profetene” skrevet av sr. Agnes David Lalu OP (Katarinahjemmet), presentert ved p. Haavar S.
“Troen sett gjennom den hellige familie” ved p. Haavar Simon Nilsen OP (St. Dominikus).

Program:
12.00 Velkommen.
12.15 Foredrag.
13.30 Lunsj.
14.15 pause, tur. Mulighet for skriftemål.
15.45 Foredrag.
17.00 Sakramentstilbedelse. Mulighet for skriftemål.
18.00 Messe, vesper.
19.00 Konklusjon, avslutningsbønn, velsignelse. Kveldsmat.

Fra Angelico sin skildring av Jesus som presenteres i tempelet, og Simeon som holder barnet han har ventet på. (Foto: br Haavar S. Nilsen OP)