Messetider og tidebønner 2019

Alle er velkomne til dominikanerne.

Mandag – fredag:
kl. 08.00 Laudes
kl. 18.30 Messe, vesper

Lørdag:
kl. 08.00 Laudes
kl. 18.00 Messe, vesper

Søndag:
kl. 08.00 Laudes
kl. 09.00 Messe
kl. 11.00 Høymesse, kirkekaffe etter høymessen

Skriftemål i kirken på lørdager kl. 17.00-17.50, eller etter avtale.