Legdominikanerne – St. Dominikus fraternitet i Oslo

En legdominikaner er en tertiær, et medlem av en fraternitet tilhørende St. Dominikus’ tredje-orden. Legfolk har hatt del i Prekebrødrenes apostolat fra St. Dominikus’ tid tidlig på 1200-tallet. En felles regel for alle fraterniteter ble formulert i løpet av 1200-tallet, og fikk sin endelige form da den ble godkjent av Den hellige stol i 1405.

Den nåværende regel (siste revisjon av 1985) gir retningslinjer for det legdominikanske liv og organisering: Gjennom et liv i omvendelse, næret av Kirkens sakramenter, med daglig bønn, Bibellesning og vedvarende studier, arbeider legdominikanerne for å vitne om Kristi budskap til sine medmenneskers frelse – hver etter sine forutsetninger og muligheter. Legdominikanerne danner fraterniteter (fellesskap) og utgjør, sammen med ordenens øvrige grener, en eneste familie.

Dominikanerordenens rike tradisjoner, med stor hengivenhet til Guds Mor Maria og rosenkransbønnen, hører til inspirasjonskildene for medlemmene; særlig fremholdes legdominikanernes vernehelgener, Katarina av Siena (1347-1380) og Pier Giorgio Frassati (1901-1925), som rollemodeller.

Sigrid Undset med familie på Bjerkebæk, olsok 1928

Den første fraterniteten ble opprettet i Kristiania 1926 (oppløst i 1980), men allerede fra 1890 fantes det frittstående medlemmer i Norge – såkalte privat-tertiærer. Den uten tvil mest kjente norske tertiær, er Sigrid Undset (1882-1949). I likhet med de andre norske tertiærene på hennes tid, var hun konvertitt.

St. Dominikus fraternitet i Oslo ble kanonisk opprettet i 1991. De månedlige fraternitetsmøter innledes av messe og vesper, deretter deler man i fellesskap lærdommer fra egne og andres studier, samt erfaringer og tanker.

[wp-svg-icons icon=»info» wrap=»i»] Ta gjerne kontakt
Vil du vite mer om legdominikanerne send gjerne e-post: legdominikanerne@katolsk.no

Rådet i St. Dominikus fraternitet, legdominikanerne i Oslo
På kapittelmøtet den 07. august 2021, ble nytt råd valgt for tre år.

Rådet består av:
Leder: Jan Frederik Solem
Rådsmedlem: Jeanne Wreden
Rådsmedlem: Caroline Bond
Ordensassistent: sr. Anne Bente Hadland OP

Den dominikanske familie i Norden
OP Dacia er den dominikanske familie i Norden i fellesskap. Her vil du finne en preken eller en refleksjon over kommende helligdags prekentekst, informasjon om de mange dominikanske hus og legfraterniteter i Norden, et nett-bibliotek og tips om det som skjer i den dominikanske verden.

OP Dacia er representert ved redaksjonen i Oslo: sr. Ingeborg Marie, Lunden kloster og Åse Sofie Skjerdal, legdominikanerfraterniteten St. Dominikus i Oslo.