St Dominikus 2013 Gerardfr. Gerard-Marie Ketterer OP

E-post: Gerard-Marie.Ketterer@katolsk.no
M:
982 65 339

Prokurator,
Født 2.2.1938 i Paris, Frankrike. Prof. 23.9.1961.
Fr. Gérard er legbror (frère coopérateur).

«Dominikanerordenen er grunnlagt for å preke Guds Ord, og sannheten om Guds Ord. Men, jeg preker aldri. Jeg er legbror. Og, som legbror gjør jeg mange materielle ting i huset. Jeg har vært kokk lenge, og jeg har vært altmuligmann. Ja, det er det beste man kan si om meg.»  

«Jeg er kommet inn i orden for å søke Gud. Jeg synes at Gud søker oss, hele tiden. Også søker vi ham av og til. «Hvor er du?», spør han og det har han gjort hele tiden med alle mennesker.»

«Jeg synes jeg har hørt at Gud har søkt meg, og jeg prøver å svare ved å søke tilbake. (…) Og vi håper at gjennom oss noen kan finne Gud.»

– fr. Gérard-Marie 

Thomas Winje Øijord har produsert en nydelig film om fr. Gérard i St. Dominikus kloster. Se filmen.