fr. Joseph Mulvin OP 

E-post: joseph.mulvin@katolsk.no
Tel: 232 76 878 (direkte)

Født 05.05.48 i Dublin, Irland.
Presteviet 02.07.73 i Dublin.
Har vært lærer ved Newbridge College, Irland, leder for retrettvirksomhet i Dublin og sognekurator i Waterford. Ankom Norge 7. februar 1999. Studieopphold i San Clemente, Roma, 2014 – 2015.

Kontaktperson for kall.

Fra februar 2016 fengselsprest for Oslo fengsel, Ullersmo fengsel med Krogsrud avdeling, Ila fengsel og forvaringsanstalt, Drammen fengsel og Bredtveit fengsel.