Sta. Katarinahjemmet ble grunnlagt av franske dominikanerinner i 1928. Når søstrene kom til Norge skyldtes det i hovedsak to forhold: Det ene var søstrenes kontakt med brødre som alt var i Oslo, og det andre sogneprest i St. Olav, pastor Riesterers ønske om at det skulle etableres et hjem for unge kvinner i menigheten.
Arbeidet blant unge kvinner var en hovedoppgave for søstrene i Frankrike og ble det også i Norge.

Søstrene er apostoliske og har ikke klausur til forskjell fra monialene (Lunden). De er et relativt sent tilskudd til den dominikanske ordensfamilie. I dag er det omkring 35.000 apostoliske dominikanerinner i verden i forskjellige kongregasjoner. I likhet med søstrene på Katarinahjememt er svært mange av dem organisert i et internasjonalt nettverk, Dominican Sisters International.

Fortsatt står søstrene for driften av studenthjem og gjestehus, men søstrene har også et stort nedslagsfelt forøvrig: undervisning-, skribent- og foredragsvirkesomhet, forksning – både naturvitenskapelig og teologisk, katekese, liturgi, bispedømmets tribunal, kunstnerisk virksomhet.