Dominikanerordenen – Prekerordenen
forkortes OP (Ordo Fratrum Praedicatorum), er også kjent som sortebrødrene, er en av de store tiggerordenene som ble opprettet i høymiddelalderen i Den katolske kirke. Den består av brødre, kontemplative og apostoliske søstre, og legfolk.