Dominikanerbrødrene i St, Dominikus kloster, Oslo 2023: fra venstre Jon Atle Wetaas, Paul Dominique Masiclat , Joseph Mulvin, Peter Cau, Arne Fjeld, Ellert Dahl og Gérard-Marie Ketterer. Foto: Lill-Ann Chepstow-Lusty.

Klosteret feirer 100 år i 2021. F.v.: Gérard-Marie Ketterer, Arne Fjeld, Joseph Mulvin, Jon Atle Wetaas og Ellert Dahl. Fotografert i St. Dominikus kirke. Foto: Tuva Skare / Vårt Land.

Foredrag ved 100-årsjubileet for klosteret i august 2021: