St. Dominikus klosters venner

Styret i venneforeningen
Bli medlem

Kjære Venner
Helt siden 1920-tallet har våre kjære dominikanerbrødre i tillegg til sjelesorg og daglige messer, drevet omfattende opplysningsvirksomhet innen teologiske og kulturelle emner. Venner av St. Dominikus kloster ønsker å ivareta og verne om denne verdifulle arven ved å bidra til å støtte opp om klosterets fremtid. Formålet med venneforeningen St. Dominikus klosters venner er å styrke klosterets økonomi, og herunder bidra med:

  • å fremme givertjenesten
  • å organisere innsamling til formålsbestemte prosjekter
  • andre aktiviteter som støtter opp om formålet

Venneforeningen St. Dominikus klosters venner ble stiftet den 8. april 2015 og er registrert i Enhets- og Frivillighetsregisteret.

Les om hvordan bli medlem her!

Hva går innsamlede midler til?
Innsamlede midler og medlemskontigent går til vedlikehold av klosterkirken og klosteret. Klosterkirken sto ferdig 1928 og har tjent oss i snart hundre år. Medlemskontingenten og innsamlede midler overføres etter vedtak fra venneforeningens styre til St. Dominikus kloster, minst en gang i året. Økonomisk oversikt og prosjektdokumenter blir tilgjengelig for alle medlemmer. Tillitsvalgte mottar ikke honorar.

Kontakt oss
Ta gjerne kontakt med venneforeningen på e-post: klostervenner@gmail.com eller kontakt styret.

Kommende arrangementer i regi av Venneforeningen

For å vise at vi setter pris på din støtte vil venneforeningen i samarbeid med klosteret arrangere flere foredrag, konserter og spontane ’10-minutters-overraskelser’. Alle arrangementer er på lavbudsjett, og de som stiller opp blir rikelig belønnet i himmelen [wp-svg-icons icon=»cloudy» wrap=»i»]

2024

Tirsdag 21. mai kl. 19.30
«Sjukehuspresten si rolle, i dag og i morgon»: Egil Eide, pensjonert sjukehusprest ved Rikshospitalet, i samtale med Haldor Slettebø.

Tirsdag 18. juni kl. 19.30
Foredragskveld, program vil bli annonsert.

 


Andre arrangementer av interesse

Her er nevnes noen kommende aktiviteter som ikke er i regi av Venneforeningen, men som vi tror kan være av interesse


Arkiv over Venneforeningens tidligere arrangementer

2024

Tirsdag 9. april kl. 19:30 (Årsmøte kl. 19:00)
Årsmøte og foredragskveld. «Medisinsk etikk og bioteknologi i vår tid: hva er utfordringene?» ved Morten Magelssen. Enkel servering, alle velkomne!

Tirsdag 12. mars kl. 19.30

«Våre forfedres kirke: Om Klosterlasses liv og forbudte bøker» ved Sigurd Hareide. Enkel servering, alle velkomne!

Tirsdag 13. februar kl. 19.30
«Tett på Lars Roar Langslet, katolikk og humanist» ved Nils Heyerdahl. Enkel servering, alle velkomne!

Tirsdag 16. januar kl. 19.30
«Sankt Brendans havseilas» ved Jan Erik Rekdal. Enkel servering, alle velkomne!

2023

Tirsdag 28. november kl. 19.30
«Norske historier på San Michele, de dødes øy i Venezia» ved Oddbjørn Sørmoen. Enkel servering, alle velkomne!

Tirsdag 24. oktober kl. 19.30
I anledning jubileet for kristenretten på Moster 1024 vil professor Jørn Øyrehagen Sunde holde foredrag om «Sankt Olavs lov og rett».
Enkel servering, alle velkomne!

Tirsdag 26. september kl. 19.30
«Troens øre. Tanker om musikk og religion» ved Øyvind Varkøy.
Enkel servering, alle velkomne!

Tirsdag 29. august kl. 19.30
«Landstad — mer katolsk enn paven?» ved Isak Slettebø.
Enkel servering, alle velkomne!

Tirsdag 13. juni kl. 19.30
«Mannen fra Samaria — fremdeles en av verdens viktigste fortellinger?» ved Morten Skjørshammer, Kjell Nordstokke og Einar Aadland.
Enkel servering, alle velkomne!

Tirsdag 9. mai kl. 19.00 NB!
Årsmøte, etterfulgt av foredrag ca. kl. 19:45:
«Kirkens arbeid med forebygging og håndtering av overgrepssaker» ved Knut Ruyter.
Enkel servering, alle velkomne!

Tirsdag 21. mars kl. 19.30
«Spor av Gud i Emmanuel Levinas’ filosofi» ved Magdalene Thomassen.
Enkel servering, alle velkomne!

Tirsdag 21. februar kl. 19.30
«Grundtvigianisme og katolisisme. Grundtvig som katolsk tenker» ved Olav Rune Bastrup.
Enkel servering, alle velkomne!

Tirsdag 17. januar kl. 19.30
«Thomas Aquinas’s Roadmap to Happiness» ved Greg Reichberg.
Enkel servering, alle velkomne!

2022

Tirsdag 22. november kl. 19.30
«Orgeltonane i St. Dominikus – frå pionerane Lutz og Norheim til idag» ved Åse Skjerdal.
Enkel servering, alle velkomne!

Mandag 10. oktober kl. 19.30  [OBS! Tidspunkt endret] 
«Alvorets glede»: om pater Hallvard Rieber-Mohn, ved fr. Arne Fjeld. Enkel servering, alle velkomne.

Tirsdag 6. september kl. 19.30
«We have no other king than Caesar»: The Last Kings of Judaea. Foredrag på engelsk ved fr. Paul Dominique OP. Enkel servering, alle velkomne.

Tirsdag 24. mai kl. 19:00: Medlemskveld
«Å oversette bibelen alene» ved Kjell Arild Pollestad. Enkel servering, alle velkomne.

Tirsdag 3. mai
Årsmøte og medlemskveld: «Florence Nightingale – hvem var hun?» ved Anne Marie Grøgaard.

Tirsdag 22. mars kl. 19.30 
«Om Lucias siste reise» ved Vetle Lid Larssen. Enkel servering, alle velkomne.

Tirsdag 22. februar kl. 19.30
«Karteuseren Dom Filip om anger, tårer og forsoning» ved Hans Fredrik Dahl. Enkel servering, alle velkomne.

2021

Ingen arrangementer pga. pandemien.

2020

Tirsdag 21. januar kl. 19.30
«Anti-katolisisme før og nå» ved organist Olav Rune Bastrup. Enkel servering, alle velkomne.

Tirsdag 24. mars kl. 19.30 – AVLYST pga. smittefaren
Medlemskveld, program vil bli annonsert

Tirsdag 12. mai kl. 19.30 – AVLYST pga. smittefaren
Årsmøte og medlemskveld, program vil bli annonsert

2019

Pga. oppussingen av foredragssalen er høstens medlemskvelder dessverre utsatt.

Tirsdag 21. mai kl. 19.30
Årsmøte og deretter foredrag ved Unn Falkeid, professor i idéhistorie ved Universitetet i Oslo, med tittelen «Den hellige Birgittas profetier og intellektuelle arv i Italia».

2018

Onsdag 28. november kl. 19.30
Medlemskveld med foredrag om ikonmaling ved tegner og illustratør Lars Slettebø.

Onsdag 12. september kl. 19.30
Medlemskveld med foredrag om kvinnelige tidsvitner til Holocaust ved professor i engelsk litteratur Jakob Lothe.

Onsdag 2. mai kl. 19.30
Årsmøte og deretter foredrag ved Nils Heyerdahl med tittelen «Fra Nesbyen til Neuberggaten. Lars Roar Langslet og St. Dominikus kloster».

Onsdag 7. februar kl. 19.30
«Kristen fenomenologi og Edith Stein» ved professor emeritus i filosofi Dagfinn Føllesdal. Les mer…

2017

Onsdag 6. september kl. 19.30
«Gudspartikkelen» ved fysiker og dominikaner-nonne sr. Katarina Pajchel. Les mer…

Onsdag 10. mai kl. 19.30
Årsmøte og deretter foredrag ved kirkehistoriker Jan Schumacher med tittelen «Reformasjonen 500 år – noen ettertanker».
Det blir enkel servering. Hjertelig velkommen!

Onsdag 15. mars kl. 19.30
 «Vi lager barn» ved forsker og kirkehistoriker Eivor Oftestad. Les mer…

2016

Tirsdag 29. nov. 2016
Medlemskveld: Olavsklosteret, Det fyrste Dominikanerklosteret i Noreg
Les mer…

Onsdag 19. okt. 2016
Medlemskveld: Laudato Si. Les mer…

2015

Onsdag 2. des. 2015
Medlemskveld: Sigrid Undset og St. Dominikus kloster. Les mer…

– Hjertelig velkommen!
Styret i St. Dominikus klosters venner