[wp-svg-icons icon=»info» wrap=»i»] Styret i venneforeningen
[wp-svg-icons icon=»info» wrap=»i»] Informasjon om venneforeningen

Du er kanskje en av oss som føler tilhørighet til St. Dominikus på Majorstuen, enten du kommer fast til klosteret eller mer sporadisk. Eller kanskje møter du brødrene i andre sammenhenger. I flere generasjoner har prekebrødrene tatt vare på oss gjennom forbønn og gitt oss næring for både sjel og intellekt. Denne verdifulle arven ønsker vi som medlemmer av venneforeningen St. Dominikus klosters venner å ivareta.

Med en fast årlig kontingent kan vi sikre et forutsigbart innkomme som kan brukes der det trengs og når det trengs for å ta vare på klosterets bygninger og inventar, og derigjennom støtte brødrene i deres virke.

Medlemskontingenten er kr 500,- i året for medlemmer som har fylt 30 år; kr 250,- i året for de som er yngre. Alle som har fylt 18 år og ønsker å fremme foreningens formål kan bli medlemmer, uavhengig av konfesjonstilhørighet. Foreningen har for tiden noe over 100 medlemmer.

Innmelding
Send e-post: post@klostervenner.no til venneforeningen St. Dominikus klosters venner. Da mottar du en hyggelig e-post fra oss. Kontingent betales enten til foreningens konto 1503.61.93201 eller med VIPPS til 13841.

[wp-svg-icons icon=»info» wrap=»i»] Spørsmål
Send oss gjerne e-post: post@klostervenner.no eller ta kontakt med styret.

Medlemsarrangement

For å vise at vi setter pris på din støtte vil venneforeningen i samarbeid med klosteret arrangere flere foredrag, konserter og spontane ’10-minutters-overraskelser’. Alle arrangementer er på lavbudsjett, og de som stiller opp blir rikelig belønnet i himmelen [wp-svg-icons icon=»cloudy» wrap=»i»]

Liste over aktuelle arrangement finner du her.

– Hjertelig velkommen!
Styret i St. Dominikus klosters venner