Eller-Dahl-OP-2fr. Ellert Dahl OP

E-post: Ellert.Dahl@katolsk.no
Tel.: 21 94 95 01 (resepsjonen)

Kunsthistoriker, gjestepater

Født 13.6.1928 i London,
Trådte inn i dominikanerordenen 1954,
presteviet St. Dominikus kirke den 28. august 1960.

Sogneprest for St. Torfinns menighet i Hamar til 27. februar 2000, og samtidig sogneprest for Mariamenigheten i Lillehammer. Generalvikar for Oslo Katolske Bispedømme fra 1. september 2000 til september 2003.