fr. Arne Dominique  Fjeld OP

E-post: Arne.Fjeld@katolsk.no
M: 982 65 364

Bibliotekar, sakristan

Født 28. oktober 1934 i Drammen,
presteviet 27. august 1967 i Oslo
av biskop John Willem Gran O.C.S.O. av Oslo.

Har vært kapellan i St. Olav og St. Hallvard, Oslo, og sogneprest i Drammen og Arendal. Prior for dominikanerne i Oslo 1972 – 78, og 1984-87. Prior for dominikanerne i Lund, Sverige 1990-93.Prior i St. Dominikus kloster fra høsten 2006 til 11. sept. 2009. og fra 14. desember 2012 til desember 2015.