Takk for at du støtter St. Dominikus kloster. Givertjenesten gir klostret mulighet til mer langsiktig planlegging av ulike tiltak som krever økonomisk støtte. All støtte er verdifull, liten som stor. Alle kan benytte seg av givertjenesten uavhengig av konfesjonstilhørighet.

 

Hvordan støtte St. Dominikus kloster direkte:


  • St. Dominikus kloster nr.: 21991

 
Hvordan støtte gjennom medlemskap i venneforeningen: