I nær hundre år har flere generasjoner prekebrødre i St. Dominikus kloster på Majorstuen holdt messer og drevet sjelesorg for mennesker i livets alle faser. Søkende sjeler har funnet et hjem hos brødrene i St. Dominikus kloster, og ved livets slutt har mange ytret ønske om at det siste farvel skal finne sted i vår kirke. I alle år har brødrene drevet omfattende opplysningsvirksomhet innenfor teologiske og kulturelle emner, til åndelig næring for de mange troende som søker til klosteret.

Velger man å inkludere St. Dominikus kloster i testamentet, bidrar man til å støtte opp om klostrets fremtid og den forkynnertjenesten brødrene står i, og man sikrer fremtiden for kommende generasjoner.

Testamentarisk gave gir St. Dominikus kloster mulighet til mer langsiktig planlegging av ulike tiltak som krever økonomisk støtte. Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med klosterets prior Jon Atle Wetaas.

@  St.Dominikus@okb.katolsk.no
[wp-svg-icons icon=»phone» wrap=»i»]   23 27 68 68 (hverdager 10.00-13.00)