Lunden Kloster ( Monastère de l’Annonciation) ble offisielt opprettet 7 juni 1959.
Klosteret ble grunnlagt fra Lourdes ( Monastère de Marie Immaculée, Reine du Rosaire)
og de første Søstrene kom til Norge i 1951, en av dem var Ida Secunda Lie Johnson ( Sr. Marie Sunniva)
Frk. Marie Knudtzon (fra Ulleberg Gård i Larvik) kjøpte Lunden Gård av Statsråd Mathiesen i 1938.
Det nye bygget, tegnet av Arkitektene Gunnar og Sven Bjerke, sto ferdig i 1966.
Interiøret i kirken er tegnet av Arkitekt Thomas Thiis-Evensen.

Klosteret tilhører den kontemplative grenen av Dominikanerordenen, grunnlagt av St. Dominikus selv i 1206, 10 år før Brødrene, og tilhører den franske federasjonen «Notre Dame des Prêcheurs».
Idag består kommuniteten av 10 Søstre fra 6 forskjellige land, alderen sprer seg jevnt fra 28-89år.
Tre av Søstrene er norskfødte, åtte av de ti er norske statsborgere, språket er norsk.
Hovedvekten legges på regelmessige tidebønner, stillhet, åndelig lesning og teologiske studier og gjestfrihet.
Fire timer daglig har Søstrene manuelt arbeid, blant annet har de en liten butikk hvor de selger krem fra naturen, rosenkranser, kort, bøker etc.

Kirken er åpen
hver dag fra kl. 06.30 til kl. 20.00.
Alle er velkommen til å bruke kirken til meditasjon og alle kan delta i tidebønnene.

Den Hellige Messe blir feiret
daglig kl. 18.00 og lørdag-søndag kl. 10.00.
Kapellanen er for tiden pater Nikolas O.F.M.