Alle kan benytte seg av avtalegiro med skattefradrag uavhengig av konfesjonstilhørighet. Avtalegiro er en enkel ordning for alle parter. Gaven blir trukket fra din konto til avtalt tidspunkt, en gang i måneden eller når det passer best for deg. Passer det ikke, kan du stoppe en utbetaling eller stoppe ordningen helt. Du kan få en ukes varsel før tidspunktet for kontobelastning hvis du ønsker det. Givere har rett til skattefradrag.

Månedsbeløp
Enhver gir utfra sin egen økonomi. All støtte er verdifull, liten som stor. Alle bekker små… Månedsbeløp kan for eksempel være;

  • 50,-
  • 100,-
  • 150,-
  • 250,-
  • 500,-
  • 1000,-
  • eller hvor mye lommeboken tåler

Skjema for Avtalegiro
Du finner skjema i våpenhuset i St. Dominikus klosterkirke. Last ned skjema her.

Andre måter å støtte St. Dominikus kloster:

Skattefradragordningen
Skattefradragordningen administreres fra Oslo katolske bispedømme (OKB) for hele landet via en egen konto. Årsaken til en felles ordning for hele landet er at ligningsmyndighetene ved årsslutt krever en samlet oppgave med navn og fødsels-/organisasjonsnummer, og kun OKB er godkjent som administrator av ordningen overfor skattemyndighetene. Den enkelte kan derfor ikke selv melde fra til myndighetene, ei heller klosteret eller menighetene. Som bruker av avtalegiro får du ved årsskiftet melding om hvor mye som er gitt. Dette får også ligningsmyn­dig­hetene beskjed om, slik at gaven automatisk blir trukket fra på selvangivelsen. Oslo katolske bispedømme overfører innkomne beløp kvartalsvis. Les mer på OKBs sider.

[wp-svg-icons icon=»info» wrap=»i»] Spørsmål
Ved spørsmål ta kontakt med f. Haavar Simon Nilsen eller prior Jon Atle Wetaas.

 

– Brødrene er takknemlige for alle gaver