Alle som ønsker kan gi engangsgaver og få skattefradrag uavhengig av konfesjonstilhørighet. Det er ingen begrensning på hvor mange ganger man kan gi ‘engangsgave’.
 
 
ENGANGSGAVER UTEN SKATTEFRADRAG
Du kan overføre dine gaver direkte til brødrenes bankkontonr: 1602.05.07148
 
 
ENGANGSGAVER MED SKATTEFRADRAG
Denne tjenesten er for tiden ute av drift. Vi venter på at bispedømmet skal etablere en ny løsning, inntil videre har vi kun tilbud om engangsgaver uten skattefradrag. Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart situasjonen endrer seg. 

Du kan også benytte deg av Oslo Katolske bispedømmes elektroniske betalingssystem med skattefradrag. Dette er en enkel måte å overføre penger på, og systemet aksepterer både Visa/kredittkort, Mastercard og PayEx-konto.

OBS!Givertjenesten med skattefradrag forvaltes av Oslo Katolske Bispedømme. Når du er inne på betalingssystemet er det viktig at du under rubrikken: «Velg hvordan pengene skal brukes» velger prosjektet «Oslo – Fornyelse av St. Dominikus kloster og kirke». Da er du sikker på at ditt bidrag går til brødrene. Gå til betalingssystemet.
 
Skattefradragsordningen
Oslo katolske bispedømme administrerer skattefradragsordningen for hele landet via en egen konto. Årsaken til en felles ordning for hele landet er at ligningsmyndighetene ved årsslutt krever en samlet oppgave med navn og fødsels-/organisasjonsnummer, og kun OKB er godkjent som administrator av ordningen overfor skattemyndighetene. Den enkelte kan derfor ikke selv melde fra til myndighetene, ei heller klosteret eller menighetene. Oslo katolske bispedømme overfører innkomne beløp kvartalsvis. Les mer på OKBs sider.
 
Andre måter å støtte St. Dominikus kloster:

 
[wp-svg-icons icon=»info» wrap=»i»] Spørsmål
Ved spørsmål ta kontakt med f. Haavar Simon Nilsen eller prior Jon Atle Wetaas.

 

– Brødrene er takknemlige for alle gaver