[wp-svg-icons icon=»info» wrap=»i»] Informasjon om venneforeningen
[wp-svg-icons icon=»info» wrap=»i»] Bli medlem

Styret i venneforeningen

Foreningen St. Dominikus klosters venner ble stiftet den 8. april 2015. Styret er valgt for en periode på 3 år. Foreningen er registrert i Enhets- og Frivillighetsregisteret.

Org.nr.: 915 370 519

@ E-post: post@klostervenner.no

[wp-svg-icons icon=»mail-4″ wrap=»i»] Adresse:
St. Dominikus klosters venner
v/Styreleder
c/o Dominikanerne
Neuberggaten 15
0367 Oslo

Styreleder
Halldor Slettebø

Nestleder
Eirik Aavitsland

Styremedlemmer
Sindre Bostad
Hilde Alice Bliksrud
Anne Marie Hval Grøgaard

Vara
Oddbjørn Sørmoen
Hans August Mehren Wade

Revisor
Harald Lilleby

Valgkomité
Grace Elizabeth Loe Tollefsen, Berit Holth og f. Jon Atle Wetaas OP

Vedtekter og årsrapporter

[wp-svg-icons icon=»attachment» wrap=»i»] Vedtekter

[wp-svg-icons icon=»attachment» wrap=»i»] Årsmelding 2022

[wp-svg-icons icon=»attachment» wrap=»i»] Årsregnskap 2022

[wp-svg-icons icon=»attachment» wrap=»i»] Protokoll fra Årsmøte 2022

[wp-svg-icons icon=»attachment» wrap=»i»] Årsmelding 2019-2021

[wp-svg-icons icon=»attachment» wrap=»i»] Protokoll fra Årsmøte 2019

[wp-svg-icons icon=»attachment» wrap=»i»] Årsmelding 2018

[wp-svg-icons icon=»attachment» wrap=»i»] Protokoll fra Årsmøte 2018

[wp-svg-icons icon=»attachment» wrap=»i»] Protokoll fra Årsmøte 2017

[wp-svg-icons icon=»attachment» wrap=»i»] Protokoll fra Årsmøte 2016