Informasjon om venneforeningen
Bli medlem

Styret i venneforeningen

Foreningen St. Dominikus klosters venner ble stiftet den 8. april 2015. Styret er valgt for en periode på 3 år. Foreningen er registrert i Enhets- og Frivillighetsregisteret.

Org.nr.: 915 370 519

@ E-post: post@klostervenner.no

 Adresse:
St. Dominikus klosters venner
v/Styreleder
c/o Dominikanerne
Neuberggaten 15
0367 Oslo

Styreleder
Halldor Slettebø

Nestleder
Eirik Aavitsland

Styremedlemmer
Sindre Bostad
Hilde Alice Bliksrud
Anne Marie Hval Grøgaard

Vara
Oddbjørn Sørmoen
Hans August Mehren Wade

Revisor
Harald Lilleby

Valgkomité
Grace Elizabeth Loe Tollefsen, Berit Holth og f. Jon Atle Wetaas OP

Vedtekter og årsrapporter

 Vedtekter

Årsmelding 2022

Årsregnskap 2022

 Protokoll fra Årsmøte 2022

Årsmelding 2019-2021

 Protokoll fra Årsmøte 2019

Årsmelding 2018

 Protokoll fra Årsmøte 2018

 Protokoll fra Årsmøte 2017

 Protokoll fra Årsmøte 2016