Brødrene ved St. Dominikus. Fra venstre: f. Haavar Simon Nilsen, f. Arne Fjeld, f. Ellert Dahl, f. Jon Atle Wetaas, f. Joseph Mulvin, f. Gerard-Marie Ketterer.