Vi kan endelig annonsere at alle kan nå melde seg på til å delta i våre messefeiringer. Vi vil med det samme rette en stor, stor takk til alle som har jobbet dag og natt for å få til en god og sikker løsning for at vi sammen skal kunne feire messe innenfor de bestemmelser som myndighetene har fastsatt.

For at du skal kunne delta i våre messer må du registrere deg på bispedømmets nettside, ved å følge DENNE LINKEN

Der går du inn og finner den gudstjenesten/messen du ønsker å delta på. Dersom dere er flere i husstanden kan du melde inn alle ved én innmelding.

Unngå dobbeltregistrering (ikke meld deg på messer du ikke vet at du kommer til å delta i) slik at flest mulig får mulighet til å ta del i messefeiringen.

Det er mange som ikke får anledning til å gå til messe på søndager. Husk at vi fortsatt strømmer våre messer, disse kan du følge direkte på Facebook. Vi har også daglig messefeiring i Sankt Dominikus, og alle vil i løpet av ukedagene kunne motta kommunion på hverdagsmesser.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til å melde seg på våre messer, og vi gleder oss over at vi igjen på konkret vis kan dele vårt åndelige fellesskap.

~ brødrene i Sankt Dominikus kloster ~