Tre dimensjoner i Johannes døperens liv

Hva skal det bli av dette barnet, spør slekt og venner av Sakarias og Elisabeth, i det Johannes blir født. Vi vet i alle fall at Johannes fikk en særlig plass i kirken. Festen til Johannes er en av de ytterst få festene som har presedens over søndagen om de skulle falle på samme dag. Og i motsetning til alle andre helgener, som feires på sin dødsdag, så feirer kirken også Johannes døperen sin jordiske fødselsdag. Han er i så måte bare i selskap med Maria og Jesus selv! Så Johannes har fått en sentral posisjon i kirkens liturgiske liv. Men hva ble det egentlig av Johannes?

Johannes står i ødemarken, en stemme som roper, fridd fra selvopptatthet, brennende i sitt åndelige oppdrag. Han har to oppdrag å utføre i sitt liv. For det første formaner han folket og ber de angre sine synder og omvende seg, og han døper folket til omvendelsens dåp. Og når Jesus kommer, får han oppdraget å døpe Herren selv. Motvillig går han med på dette, han som sier om seg selv at han ikke er verdig til å løsne hans sandalrem. Johannes døper til omvendelse, Jesus bringer tilgivelsens dåp til oss.

Men hva med Johannes selv? Hva blir det av han? Johannes forstår ikke fylden av sitt oppdrag. Han nekter som sagt i første omgang å døpe Jesus. Og han sender bud etter han, og spør: er du den som skal komme, eller skal jeg vente en annen? Johannes er en sterk stemme, men der råder også en indre usikkerhet i hans sjel. Men han vet, og forkynner likevel: Han skal øke, jeg skal avta.

Dette er mystikeren Johannes som taler. Han har kjent Herren hele sitt liv, og hans hjerte har jublet i mors liv over vennskapet med Jesus. Elisabet, hans mor, var vitne til Johannes sin spontane jubel og hans friske sprell i mors liv. Det er denne gledesfulle kilden som Johannes har fått så rikt mål av. Og det er den samme kilden vi næres av i vår tro, og som kirken bæres av. Slik er festen i dag kristenlivet i tre sentrale element som alle er tilstede i Johannes liv og  vitnesbyrd: Han formaner til omvendelse fra syndene. Han peker på Kristi tilgivelse ved dåpen og troen på vår Herre. Og han vitner om gleden som ved Guds nåde har fylt ham fra begynnelsen. Hva blir det av Johannes? Han blir en som fullt og helt lever i Kristus. Han er kirkens forbilde. Og han er ditt og mitt forbilde, og viser oss veien til troens dybder, ved en stadig fordypning i disse tre dimensjonene i Kristenlivet: Omvendelse, tilgivelse. Glede.

Leonardo da Vinci: Møtet mellom Jesus og Johannes. Kilde Wikipedia