For snart to år siden startet brødrene en innsamlingsaksjon til en svært tiltrengt fornyelse av foredragssal og te-kjøkken. Våre trofaste givere har bidratt jevnt og trutt, og vi har til sammen mottatt rundt kr. 145.000,- til dette prosjektet som ble beregnet til å koste 500.000,-

Når det enda ikke har skjedd noe konkret i forhold til dette prosjektet lar det seg forklare med at vi anså det nødvendig å slå det sammen med et langt mer omfattende prosjekt:

Fornyelse av hele klosteret!

Sankt Dominikus kloster har holdt til i Neuberggata i snart 100 år! Kirken er over 90 år, de eldste delene av klosteret snart 60 år. Det er på tide å se helhetlig på anleggets behov for de neste tiårene fremover.

Etter enøk-analyse og grundig gjennomgang har vi funnet store utfordringer ved vårt anlegg: Fyringsutgiftene øker, isoleringen har lav kvalitet, vinduer og dører er gamle, takflater er slitte, det tekniske anlegget trenger omfattende restaurering, og – forholdene for forkynnelse i huset er langt under dagens standard: Alt i alt konkluderte vi med at vi måtte ta tak i situasjonen og sette vårt hus i orden. Det skal vi gjøre ved en rekke tiltak, blant annet ved:

 • Installering av bergvarme med radiatorer i kirke og kloster
 • Etterisolering av kirkeloft og gulv, samt deler av klosteret
 • Ny taktekking i deler av klosteret, nye takvinduer
 • Utskiftning av alle vinduer, og ytterdører i klosteret
 • Utskiftning av EL-hovedskap og sikringsskap i hele anlegget
 • Fornyelse av eksisterende ventilasjonsanlegg i klosteret
 • Fornyelse av bad og toalett i offentlig sone og i klausur
 • Fornyelse av offentlige arealer innvendig i klosteret
 • Sluttføring av klosterets uteområder mot offentlig trapp
 • Nytt balansert ventilasjonsanlegg i foredragssal
 • Nytt tekjøkken

Et slikt omfattende løft gir også et omfattende budsjett. De totale kostnadene beløper seg til ti millioner kroner.

Sankt Dominikus har mottatt € 400.000 – tilsvarende i underkant av 4 millioner kroner fra Bonifatiuswerk Diaspora (fond til støtte for presteboliger). På grunn av priorvalg i den franske provins har vi ikke fått avklart støtte derfra, men vi håper at vår egen provins vil matche våre tyske givere og støtte oss med tilsvarende beløp.

Med disse estimatene til grunn starter vi nå en innsamlingsaksjon blant våre venner.

Målet vårt er 2 millioner kroner.

Første del av prosjektet er allerede i gang. Vi prioriterer bergvarme i kirke og kloster, samt oppgradering av kirkens elektriske anlegg. Deretter vil vi ta for oss tekjøkken og foredragssal, og siden følge opp alle de andre punktene på listen over delprosjekter.

Arbeidene vil tidvis påvirke kirkens liturgi, vi vil informere om dette i Helligdag, på vår hjemmeside og på facebook. Vi vil også regelmessig vise fremgangen i både innsamlingsaksjon og i arbeidene, slik at alle kan følge de forskjellige fasene av prosjektet!

Vi trenger din støtte

Du kan hjelpe oss på flere måter:

Vipps: 21991 merk “Fornyelse”

Prosjektkonto: 1506.21.49520

Engangsgave med skattefradrag. Les mer om denne ordningen her >>

Et høyere formål

Dette prosjektet handler ikke bare om materielle behov, men skriver seg inn i et større bilde der alle sider av vårt klosterliv er viktig: økonomi og daglig drift av kloster og kirke, liturgisk og åndelig aktivitet, forkynnervirke, det sosiale liv og fellesskapet både innad i klosteret og i møte med alle våre venner.

Alle disse forskjellige aspektene av vårt virke rokker ved det som er vårt overordnede mål, det å arbeide for sjelenes frelse, slik det faktisk også står nedtegnet i Brønnøysundregisteret.  Når vi ber om støtte ligger alt dette til grunn.

Vi håper vi sammen kan realisere dette omfattende prosjektet som vil styrke Sankt Dominikus sitt virke i årene som kommer.

~ BRØDRENE I SANKT DOMINIKUS KLOSTER  TAKKER FOR STØTTEN OG FOR ALLE GAVER VI MOTTAR ~