Kjære venner av St.Dominikus,
i forbindelse med gjenåpning av kirken for deltakelse i messene vil vi trenge ekstra hjelp. Dørvakter må sjekke navn for påmelding ved inngangen før messen, og også passe dørene under hele messen. Dette er noe brødrene ikke har kapasitet til å klare selv.

Vi oppfordrer derfor de som kan hjelpe oss med dette.

Ta kontakt med
Kristin Bliksrud Aavitsland
Kristin.B.Aavitsland@mf.no
90536439