Den 11. januar i år døde Gunnel Vallquist, 97 år gammel. Med henne er en viktig, velformulert og vakker stemme i europeisk kulturliv og katolsk kirkeliv stilnet. Mange i Norge vil kjenne henne fra tidsskriftet St. Olav. Les mer