Helligdag 1. søndag fastetiden År A 2020Foredrag, arrangementer og spesielle begivenheter. I forbindelse med høymessen, søndager, er informasjonsarket Helligdag tilgjengelig for alle i St. Dominikus kirke. Dette er nettutgaven.ROSENKRANSMEDITASJON
i St. Dominikus Kirke fredager kl. 18.00 i fastetiden.

IKONER SELGES I ST. DOMINIKUS KLOSTER
Ikonene som selges til inntekt for klosterets fornyelse, kan sees og kjøpes i klosterets resepsjon. Priser fra 16.500.- til 21.000.-.
Åpent hverdager fra 10-13, og etter avtale.

OPPTAKSFRIST FOR ST. EYSTEIN PRESTESEMINAR ER 5. MARS
Katolske menn kan søke. De må oppgi to prester som referanse. Begrunnet søknad med konfirmasjonsattest og vitnemål fra videregående skole, sendes rektor p. Bharath Villavarayen,
bharath@katolsk.no, eller
O.K.B., Akersveien 5. 0177 Oslo

«BØNN OG FASTE – EN VEI TIL ÅNDELIG FORNYELSE»
ved sr. Anne Bente Hadland, O.P.. onsdag 4. mars kl. 19.00 i Akersveien 5.
Lett måltid fra kl. 18.30.
(Katolsk grovbrød)

DEN HELLIGE GEOGRAFIENS HISTORIE
Foredraget som var planlagt den 10. mars er AVLYST p.g.a. dødsfall.

SØSTER HILDEGARD KOCH, LUNDEN KLOSTER
feirer 50 års jubileum som søster lørdag 7. mars kl. 14.00 i St. Johannes menighet, Bretvedt kirke.
Pontifikal-messe ved biskop Bernt.

FELLESSKAPET SANT`EGIDIO
møtes tirsdag 3. mars kl. 18.45 til bønn i St. Josephs Kirke, Akersveien.
Deretter samtale i Mariagården over Pave Frans`fastebudskap: «På Kristi vegne ber jeg dere: la dere forsone med Gud.»
Alle velkommen.

DEN VANSKELIGE FORSONINGEN
v. Hans Fredrik Dahl, tirsdag 24. mars kl. 19.30 i dominikanernes foredragssal.
(Venneforeningen)

LAUDATO SI – DEN VANSKELIGE KLIMA-UTFORDRINGEN
Lørdag 28. mars kl. 14.00 v. sr. Katarina Pajcel, O.P., m.fl., i dominikanernes foredragssal.
(Akademiet Også Vi Er Kirken)

KONTEMPLATIV BØNN OG KONTEMPLATIVT LIV
Betraktninger i fastetiden ved sr. Ingeborg-Marie, O.P. , tirsdag 31. mars i Lunden Kloster, Øvre Lunden 5, Buss 301 til Øvre Lunden.
Messe og vesper fra kl. 18.00. Kvelden avsluttes med kompletorium.
Enkel servering. Inngang kr. 50.-.
(Katolsk-Ortodoks Akademi.)

DOMINIKANERNE, Neuberggaten 15. 0367 Oslo
Tel. 23 27 68 68 (Mandag til fredag kl. 10.00-13.00)

Ordinære messetider:
Mandag – fredag: kl. 18.30: Messe
Lørdag : kl. 18.00: Messe, fulgt av vesper
Søndag: kl. 09.00: Messe, kl. 11.00: Høymesse.

Skriftemål i kirken lørdag kl. 17.00-17.30, eller etter avtale.

VIPPS-NUMMER 21991 Se mer fra Dominikanerne på klosternytt.no