4. søndag i advent År C

INTROITUS: Hosianna, Davids sønn, velsignet være Han som kommer , Han som kommer i Herrens navn. Hosianna i det høye

GRADUALE: La oss kjenne din miskunn, Herre, gi du oss din frelse

KIRKEKAFFEN PÅ KATARINAHJEMMET OG KIRKEKAFFEN I ST. DOMINIKUS SØNDAGER ER DESSVERRE AVLYST P.G.A. SITUASJONEN

Adgang til høymessene: billett.katolsk.no

DOMINIKANERNES VIPPSNUMMER 21991

DOMINIKANERNE ER TAKKNEMLIGE OVER GAVER I FORM AV JULEGLEDER TIL KRYBBEN.

JULENS GUDSTJENESTER I ST. DOMINIKUS KIRKE:

JULAFTEN: kl. 22.00: MIDNATTSMESSE

1. JULEDAG: KL. 11.00: HØYMESSE

2. JULEDAG, SØNDAG: KL. 9.00: MESSE KL.11.00: HØYMESSE

NYTTÅRSAFTEN: KL. 18.30: MESSE

NYTTÅRSDAG: KL. 11.00: MESSE

SØNDAG 2. JAN.: Kl. 9.00: MESSE, KL. 11.00: HØYMESSE

KLOSTERBUTIKK: Søstrene på Katarinahjemmet gjør oppmerksom på at klosterbutikken er åpen! Bøker – nye og brukte – Tautrasåpe, lys fra Karmel, julekort og litt annet. Samtidig er det salgsutstilling på Rosahjemmet av noen av sr. Danas arbeider: mykpastell, grafikk, vannmaling. Butikk og utstilling er åpne 10-18 alle dager.

HJELP TIL JULEKRYBBEN, sterke damer og herrer ønskes etter aftenmessen onsdag 22. desember kl. 18.30.

UTENDØRSMESSE PÅ KATARINAHJEMMET 1. JULEDAG KL. 12.00. Påmelding: billett.katolsk.no

KALLSRETRETT VED ST. EYSTEINS PRESTESEMINAR 28 – 30.januar, for menn 18 til 35 år. Gratis. Påmelding: rektor.steystein@okb.katolsk.no

SØKNADFRIST TIL ST. EYSTEINS PRESTESEMINAR, 1. februar 2022. rektor.steystein@okb.katolsk.no

«MARTYRIETS ØKUMENIKK, v. Sr. Anne Bente Hadland. Tirsdag 25. januar kl. 19.30 i dominikanernes foredragssal. (KATOLSK FORUM)

KALLSMESSE I ST. DOMINIKUS KIRKE torsdag 3. februar kl. 18.30, ved dominikanerinnene og dominikanerne.

«I BEGYNNELSEN VAR LYDEN» Søster Ragnhild Marie Bjelland, taler om liturgi og liturgisk musikk, tirsdag 8. februar kl. 19.30 i Dominikanernes foredragssal, Neuberggaten 15. Fri adgang. (KATOLSK FORUM).

DOMINIKANERNE, Neuberggaten 15, 0367 Oslo Tel. 23 27 68 68 (Mandag til fredag kl. 10.00-13.00).