Helligdag 2. søndag i det alminnelige kirkeår År A 2020Foredrag, arrangementer og spesielle begivenheter. I forbindelse med høymessen, søndager, er informasjonsarket Helligdag tilgjengelig for alle i St. Dominikus kirke. Dette er nettutgaven.TROSKURS I ST. OLAV DOMKIRKE
tirsdag 21. januar, og hverannen tirsdag etter messen kl. 18.00, i Menighetssalen, Akersveien 5.

SANKT DOMINIKUS KLOSTERS VENNEFORENING
har styremøte tirsdag 21. januar kl. 17.30 i Dominikanernes foredragssal.
Kl. 19.30: ANTI-KATOLISISME FØR OG NÅ
v. organisten Olav Rune Ekeland Bastrup.
Enkel servering, alle velkomne.

PASJONSSPILLENE I OBERAMMERGAU 2020
Se stolavmenighet.info

KATOLSK GROVBRØD – ÅNDELIG NÆRING FOR SULTNE SJELER
«Ragnhild Ådland Høen: «Maria møi den reine….» en vandring langs primstavens Mariadager.»

Onsdag 22. januar kl. 19.00 i Menighetssalen, Akersveien 5. Enkel servering

Onsdag 5. februar kl. 19.00: Dag Øyvind Østreng: «Du skal ikke ha andre guder enn meg! Gud i multikulturalismens tid.»
(stolavmenighet.info)

«DEN HELLIGE GEOGRAFIENS HISTORIE»
v. Erling Sandmo. «Middelalderens vestlige verdenskart var kristne. Det hellige land hadde en fremtredende plass, med Jerusalem som verdens sentrum. … landet hadde også en egen, skjult geografi»
Lørdag 25. januar kl. 14.00 i Målstova, Nasjonalbiblioteket, Solli plass.

MØTE FOR UNGE VOKSNE MED FOKUS PÅ FØLGENDE SØNDAGS EVANGELIUM
hver onsdag kl. 19.15 på Katarinahjemmet. sheeba.jem@katolsk.no

HALVDAGSRETRETT HOS ST. ELISABETH-SØSTRENE
Munkerudveien 52, lørdag 25. januar kl. 12.00-18.00.

«FESTEN FOR DET GUDVIEDE LIV»
Kyndelsmesse, søndag 2. februar kl. 11.00: Pontifikalmesse ved Biskop Bernt i St. Olav Domkirke.

«HANS SANG ER HOS MEG OM NATTEN»
Halvdagsretrett for unge voksne 18-35 år på Lunden Kloster, Øvre Lunden 5, lørdag 15. februar kl. 10.00 -13.30. Messe kl. 10.00.
Introduksjon om Sang og musikk i Bibelen.
Veibeskrivelse: nttp://lunden.katolsk.no/kontakt

MILITÆRVALFART TIL LOURDES
11.21. mai 2020.
Påmelding: https://nuk.no/aktiviteter/militaervalfart-til-lourdes

NUKs UNGDOMLEIRER
nuk.no/aktiviteter

DOMINIKANERNE, Neuberggaten 15. 0367 Oslo
Tel. 23 27 68 68 (Mandag til fredag kl. 10.00-13.00)

Ordinære messetider:
Mandag – fredag: kl. 18.30: Messe
Lørdag : kl. 18.00: Messe, fulgt av vesper
Søndag: kl. 09.00: Messe, kl. 11.00: Høymesse.

Skriftemål i kirken lørdag kl. 17.00-17.30, eller etter avtale.

VIPPS-NUMMER 21991 Se mer fra Dominikanerne på klosternytt.no