Helligdag 2. søndag i det alminnelige kirkeår År A 2020Foredrag, arrangementer og spesielle begivenheter. I forbindelse med høymessen, søndager, er informasjonsarket Helligdag tilgjengelig for alle i St. Dominikus kirke. Dette er nettutgaven.IKON-SALG
Liv Hestenes har skjenket ni av sine ikoner til salg, til inntekt for renoveringen av St. Dominikus Kloster. Hun er elev av Danilo Ivanovic.
Priser fra kr. 15.000.- til 21.500.-
Ikonene vil bli presentert på en kirkekaffe om kort tid, og kan siden sees og kjøpes i resepsjonen i St. Dominikus kloster.

«DU SKAL IKKE HA ANDRE GUDER ENN MEG! GUD I MULTIKULTURALISMENS TID» (KATOLSK GROVBRØD)
v. Dag Øyvind Østreng.
Onsdag 5. februar kl. 19.00 i Menighetssalen, Akersveien 5.
Enkel servering

«BERNARD BOLZANO – PRESTEN SOM NIELS HENRIK ABEL BEUNDRET OG METTERNICH FRYKTET»
v. prof. em. Dagfinn Kåre Føllesdal. Søndag 9. februar kl 12.30 i Mariakirkens lokale, Nyveien 17, Stabekk.
(Katolsk Forum Asker og Bærum).

«ORDET ER DEG NÆR, I DIN MUNN OG I DITT HJERTE»
Gruppen «LOGOS» der vi snakker om kommende søndags lesninger, møtes annenhver torsdag kl. 19.15 på Katarinahjemmet. Første gang 20. februar. Man kan slutte seg til gruppen, henv. sr. Mette, eller mette.andresen@katolsk.no

MØTE FOR UNGE VOKSNE MED FOKUS PÅ FØLGENDE SØNDAGS EVANGELIUM
hver onsdag kl. 19.15 på Katarinahjemmet.
sheeba.jem@katolsk.no
MARIAFORENINGEN
Årsmøte tirsdag 4. februar. Messe i St. Olav Domkirke kl. 11.00

FELLESSKAPET SANT`EGIDIO
møtes tirsdag 4. febr. kl. 18.45 i St. Josephs Kirke, Akersveien.
Deretter samtale i Mariagården: Pave Frans: Kjærlighetens revolusjon.

«HANS SANG ER HOS MEG OM NATTEN»
Halvdagsretrett for unge voksne 18 -35 år på Lunden Kloster, Øvre Lunden 5, lørdag 15. februar kl. 10.00 -13.30. Messe kl. 10.00.
Introduksjon om Sang og musikk i Bibelen.
Veibeskrivelse: http://lunden.katolsk.no/kontakt

ORGELKONSERTER I ST. OLAV DOMKIRKE
tredje tirsdag i måneden kl. 11.30.
Tirsdag 18. februar: Vegard Olav Sandholt.
Lett lunsj ved Mariaforeningen i menighetssalen etter konserten.

DEN HELLIGE GEOGRAFIENS HISTORIE
v. Erling Sandmo, i Dominikanernes foredragssal tirs. 10. MARS kl. 19.30.
Hvilken plass skulle Gud ha på kartet? Leder for Nasjonalbibliotekets kartsenter forteller den hellige geografiens historie fra Middelalderen til våre dagers lærebøker, i et stadig mer mangfoldig religionsfag.
(Foredraget er tidligere holdt i Nasjonalbiblioteket).

DOMINIKANERNE, Neuberggaten 15. 0367 Oslo
Tel. 23 27 68 68 (Mandag til fredag kl. 10.00-13.00)

Ordinære messetider:
Mandag – fredag: kl. 18.30: Messe
Lørdag : kl. 18.00: Messe, fulgt av vesper
Søndag: kl. 09.00: Messe, kl. 11.00: Høymesse.

Skriftemål i kirken lørdag kl. 17.00-17.30, eller etter avtale.

VIPPS-NUMMER 21991 Se mer fra Dominikanerne på klosternytt.no