Helligdag 2. søndag fastetiden År A 2020Foredrag, arrangementer og spesielle begivenheter. I forbindelse med høymessen, søndager, er informasjonsarket Helligdag tilgjengelig for alle i St. Dominikus kirke. Dette er nettutgaven.ROSENKRANSMEDITASJON
i St. Dominikus Kirke fredager kl. 18.00 i fastetiden.

IKONER SELGES I ST. DOMINIKUS KLOSTER
Ikonene som selges til inntekt for klosterets fornyelse, kan sees og kjøpes i klosterets resepsjon. Priser fra 16.500.- til 21.000.-.
Åpent hverdager fra 10-13, og etter avtale.

ST. PATRICK DAY MASS
in English and Irish, fredag 13. mars kl. 18.00 i St. Olav Domkirke. «Social gathering afterwards in Mariagården, Akersveien 16.»

PÅSKENS LITURGIER – Å VANDRE MED KRISTUS MOT NYTT LIV
v. p. Pål Bratbak. Onsdag 18. mars kl. 19.00, i Akersveien 5. Lett servering fra kl. 18.30.
(KATOLSK GROVBRØD)

DEN VANSKELIGE FORSONINGEN
v. Hans Fredrik Dahl, tirsdag 24. mars kl. 19.30 i dominikanernes foredragssal.
(Venneforeningen)

LAUDATO SI – DEN VANSKELIGE KLIMA-UTFORDRINGEN
Lørdag 28. mars kl. 14.00 v. sr. Katarina Pajcel, O.P., m.fl., i dominikanernes foredragssal.
(Akademiet Også Vi Er Kirken)

LIVSVERNSEMINAR
lørdag 28. mars kl. 11.-15.00 i Mariagården, Akersveien 16. v/ p. Hallvard Hole, O.F.M., og Maria Elisabeth Selbekk.
Påmelding: pastoral@okb.katolsk.no

KONTEMPLATIV BØNN OG KONTEMPLATIVT LIV
Betraktninger i fastetiden ved sr. Ingeborg-Marie, O.P. , tirsdag 31. mars i Lunden Kloster, Øvre Lunden 5, Buss 301 til Øvre Lunden.
Messe og vesper fra kl. 18.00. Kvelden avsluttes med kompletorium.
Enkel servering. Inngang kr. 50.-.
(Katolsk-Ortodoks Akademi.)

NORGES ELDRE KATOLIKKER – SOMMERLEIR PÅ MARIAHOLM
20.-23. juli. Foredrag ved Biskop Bernt og prestestudent Mathias Ledum.
Pris: kr. 1900.- til konto 3000.32.36117
Påmelding innen 1. juli til Nikoline Myklevik. 612 577 17
Man må være 55 plus!

DOMINIKANERNE, Neuberggaten 15. 0367 Oslo
Tel. 23 27 68 68 (Mandag til fredag kl. 10.00-13.00)

Ordinære messetider:
Mandag – fredag: kl. 18.30: Messe
Lørdag : kl. 18.00: Messe, fulgt av vesper
Søndag: kl. 09.00: Messe, kl. 11.00: Høymesse.

Skriftemål i kirken lørdag kl. 17.00-17.30, eller etter avtale.

VIPPS-NUMMER 21991 Se mer fra Dominikanerne på klosternytt.no