Helligdag 5. søndag i det alminnelige kirkeår År A 2020Foredrag, arrangementer og spesielle begivenheter. I forbindelse med høymessen, søndager, er informasjonsarket Helligdag tilgjengelig for alle i St. Dominikus kirke. Dette er nettutgaven.IKON-SALG FRA 16. FEBRUAR

Liv Hestenes har skjenket ni av sine ikoner til salg, til inntekt for renoveringen av St. Dominikus Kloster. Hun er elev av Danilo Ivanovic. Priser fra kr. 15.000.- til 21.500.-.
Ikonene vil bli presentert på kirkekaffen søndag 16. februar, og kan siden sees og kjøpes i resepsjonen i St. Dominikus kloster.

«LAUDATO SI – KALL TIL OMVENDELSE»
Halvdagsrettrett lørdag 29. februar kl.14.00 – 18.00, så messe i St. Dominikus Kirke kl. 18.00. I Rosahjemmet, Gjørstads gate. To innlegg, samtale, tilbedelse, tid til meditasjon.
(Arr.: Sant`Egidio og Katarinahjemmet).

BERNARD BOLZANO – PRESTEN SOM NIELS HENRIK ABEL BEUNDRET OG METTERNICH FRYKTET
v. prof. em. Dagfinn Kåre Føllesdal. Søndag 9. februar kl 12.30 i Mariakirkens lokale, Nyveien 17, Stabekk.
(Katolsk Forum Asker og Bærum)

«DU LEIER ENN…»
om kristenlivet ifølge den hellige John Henry Newman, v. førsteamanuensis em. Jan Schumacher, onsdag 19. februar kl. 19.00 i Menighetssalen, Akersveien 5. Lett måltid fra kl. 18.30.
(«Katolsk Grovbrød»).

ORDET ER DEG NÆR, I DIN MUNN OG I DITT HJERTE
Gruppen «LOGOS» der vi snakker om kommende søndags lesninger, møtes annenhver torsdag kl. 19.15 på Katarinahjemmet. Første gang 20. februar. Man kan slutte seg til gruppen, henv. sr. Mette
mobil: 980 67 623 eller e-post: mette.andresen@katolsk.no

MØTE FOR UNGE VOKSNE MED FOKUS PÅ FØLGENDE SØNDAGS EVANGELIUM
hver onsdag kl. 19.15 på Katarinahjemmet.
Kontaktperson: sr. Sheeba Jem, e-post: sheeba.jem@katolsk.no

HANS SANG ER HOS MEG OM NATTEN
Halvdagsretrett for unge voksne 18 – 35 år på Lunden Kloster, Øvre Lunden 5, lørdag 15. februar kl. 10.00 -13.30. Messe kl. 10.00. Introduksjon om «Sang og musikk i Bibelen.»
Veibeskrivelse: http://lunden.katolsk.no/kontakt

ORGELKONSERTER I ST. OLAV DOMKIRKE
tredje tirsdag i måneden kl. 11.30. Tirsdag 18. februar: Vegard Olav Sandholt.
Lett lunsj ved Mariaforeningen i menighetssalen etter konserten.

ASKEONSDAG 26. FEBRUAR
Aske-vielse og messe i St. Dominikus Kirke kl. 18.30.

DEN HELLIGE GEOGRAFIENS HISTORIE
v. Erling Sandmo, i Dominikanernes foredragssal tirs. 10. MARS kl. 19.30.
Hvilken plass skulle Gud ha på kartet? Leder for Nasjonalbibliotekets kart- senter forteller den hellige geografiens historie fra middelalderen, frem til våre dagers lærebøker i et stadig mer mangfoldig religionsfag.
(Foredraget er tidligere holdt i Nasjonalbiblioteket)

DOMINIKANERNE, Neuberggaten 15. 0367 Oslo
Tel. 23 27 68 68 (Mandag til fredag kl. 10.00-13.00)

Ordinære messetider:
Mandag – fredag: kl. 18.30: Messe
Lørdag : kl. 18.00: Messe, fulgt av vesper
Søndag: kl. 09.00: Messe, kl. 11.00: Høymesse.

Skriftemål i kirken lørdag kl. 17.00-17.30, eller etter avtale.

VIPPS-NUMMER 21991 Se mer fra Dominikanerne på klosternytt.no