Helligdag 24. søndag i det alminnelige kirkeår år CForedrag, arrangementer og spesielle begivenheter. I forbindelse med høymessen, søndager, er informasjonsarket Helligdag tilgjengelig for alle i St. Dominikus kirke. Dette er nettutgaven.INGEN KIRKEKAFFE, DA SALEN RENOVERES.

P. ELLERT DAHLS ADRESSE
3. sept. til frem mot jul:
Couvent de L`Annonciation,
222, rue du Faubourg Saint-Honoré,
F – 75008 Paris.

PONTIFIKAL HØYMESSE
ved biskop Bernt i Akershus Slottskirke søndag 15. sept. kl. 11.00 i anledning innsettelse av kapteinene Bjørn Tau og Dominic som feltprester.
Alle velkommen.

FELLESKAPET SANT`EGIDIO
innbyr til bønn i St. Josephs kirke tirsdag 17. september kl. 18.45, etter messen på engelsk. Deretter Samtale om Pave Frans: «Laudato Si.»
Alle velkommen.

BREVIARIUM NIDROSIENSE OG MISSALE NIDROSIENSE
– kva er historia deira? v. Erling Sandmo and Aslak Sira Myhre. Torsdag 19. sept. kl. 19.00 i Målstova, Nasjonalbiblioteket, Solli plass.

«OPEN HOUSE OSLO»
arkitektoniske mesterverk i Oslo og Akershus. Omvisning i Nasjonalbibliotekets bygning lørdag 21. sept. kl. 12.00. Solli Plass.

DIAKONVIELSE AV PHAM CONG BANG
i St. Johannes, Bretvedt lørdag 21. september kl. 12.00, ved Biskop Bernt, som oppfordrer de troende til å være til stede.

KATOLSK GROVBRØD
«Hva har jeg i min dåp?», v. Prof. Bernt Oftestad, onsdag 25. september, etter messen kl. 18.00 i St. Olav Domkirke. Akersveien 5.

«RELIGIONSDIALOG FOR 800 ÅR SIDEN OG IDAG»
v. Ingrid Rosendorf Joys, torsdag 3. oktober i St. Hallvard. Messe i kirken kl. 18.00, med bønn om kall. Foredrag kl. 19.00.
Arr.: Legfransiskanerne i Lillestrøm og Oslo. Alle velkommen!

FRANZ ROSENZWEIGS VISJON
om forholdet mellom jødedom og kristendom» onsdag 16. okt kl. 18.00.
«Theodor Adorno (1903-1969) – 50 år død – men fortsatt aktuell?»
onsdag 30. okt., v. professor Henrik Holm. I Jødisk Museum, Calmeyers gt. 15.
Entré: Museumsbillett kr. 60.-

TROSKURS I ST. OLAV DOMKIRKEMENIGHET
tirsdag 3. september og hverannen tirsdag kl. 18.45 i Menighetssalen Akersveien 5. Påmelding: www.stolavmenighet.info/troskurs

DUGNADSUKER
Brødrene trenger fortsatt hjelp i ukene som kommer. Det gjenstår en del maling, noe vask og annet forefallende arbeid. Har du tid en for- eller etter-middag, bli med!
Ta kontakt med p. Haavar og avtal oppgaver,
mobil 958 73 504 haavar.simon@gmail.com

DOMINIKANERNE, Neuberggaten 15. 0367 Oslo
Tel. 23 27 68 68 (Mandag til fredag kl. 10.00-13.00)

Ordinære messetider:
Mandag – fredag: kl. 18.30: Messe
Lørdag : kl. 18.00: Messe, fulgt av vesper
Søndag: kl. 09.00: Messe, kl. 11.00: Høymesse.

Skriftemål i kirken lørdag kl. 17.00-17.30, eller etter avtale.

VIPPS-NUMMER 21991 Se mer fra Dominikanerne på klosternytt.no