Helligdag 6. søndag i det alminnelige kirkeår År A 2020Foredrag, arrangementer og spesielle begivenheter. I forbindelse med høymessen, søndager, er informasjonsarket Helligdag tilgjengelig for alle i St. Dominikus kirke. Dette er nettutgaven.ASKEONSDAG
Askevielse og messe i St. Dominikus Kirke (aske-)onsdag 26. februar kl. 18.30

IKON-SALG FRA 16. FEBRUAR
Liv Hestenes har skjenket ni av sine ikoner til salg, til inntekt for renoveringen av St. Dominikus Kloster. Hun er elev av Danilo Ivanovic. Priser fra kr. 15.000.- til 21.500.-.
Ikonene vil bli presentert på kirkekaffen søndag 16. februar, og kan siden sees og kjøpes i resepsjonen i St. Dominikus kloster.

«LAUDATO SI – KALL TIL OMVENDELSE»
Halvdagsrettrett lørdag 29. februar kl.14.00 – 18.00, så messe i St. Dominikus Kirke kl. 18.00. I Rosahjemmet, Gjørstads gate. To innlegg, samtale, tilbedelse, tid til meditasjon.
(Arr.: Sant`Egidio og Katarinahjemmet).

OPPTAKSFRIST FOR ST. EYSTEIN PRESTESEMINAR
Opptaksfrist for presteseminaret er satt til 5. mars.
Katolske menn kan søke. De må oppgi to prester som referanse. Begrunnet søknad med konfirmasjonsattest og vitnemål fra videregående skole, sendes rektor p. Bharath Villavarayen,
bharath@katolsk.no,
eller O.K.B., Akersveien 5. 0177 Oslo

DEN HELLIGE GEOGRAFIENS HISTORIE
v. Erling Sandmo, i Dominikanernes foredragssal tirs. 10. MARS kl. 19.30.
Hvilken plass skulle Gud ha på kartet? Leder for Nasjonalbibliotekets kart- senter forteller den hellige geografiens historie fra middelalderen, frem til våre dagers lærebøker i et stadig mer mangfoldig religionsfag.
(Foredraget er tidligere holdt i Nasjonalbiblioteket)

DOMINIKANERNE, Neuberggaten 15. 0367 Oslo
Tel. 23 27 68 68 (Mandag til fredag kl. 10.00-13.00)

Ordinære messetider:
Mandag – fredag: kl. 18.30: Messe
Lørdag : kl. 18.00: Messe, fulgt av vesper
Søndag: kl. 09.00: Messe, kl. 11.00: Høymesse.

Skriftemål i kirken lørdag kl. 17.00-17.30, eller etter avtale.

VIPPS-NUMMER 21991 Se mer fra Dominikanerne på klosternytt.no